• Kapitel 4. Anta vegan lagstiftning och politik > V. Ekologisk Veganism är en andlig rörelse
  • V. Ekologisk Veganism är en andlig rörelse


   Small farmers have a spiritual role in veganism as well.Små jordbrukare har en andlig betydelse för veganism också. Vegankosten är i sig en andlig rörelse, eftersom det är det enskilt mest effektiva sättet att vidga vår mänskliga medkänsla och ädla och kärleksfulla kvalitet. Det kan vända vålds cykeln och ogynnsamma karmiska verkningar: “Det vi sår, skall vi skörda.” Detta placerar oss inom en cirkel med kärlek, skydd och barmhärtighet mot negativa händelser i den fysiska världen.

    

   Så, vegan ekologiska jordbrukare hjälper andra som får dessa stora fördelar genom att ge dem mat med minimalt eller helt fritt från våld och genom det vinner de själva många andliga meriter.

    

    

   Ekologisk vegan livsstil följer på Ahimsa (icke-våld)

    

   När vi lever och låter leva, när vi älskar alla varelser så som vi älskar oss själva, då är det redan mycket högt andligt. Naturligtvis är det i linje med alla de största religionerna på jorden. Det kommer att vara mycket uppskattat av Himlen. Det gör att vi mer komplett vidgar vår respekt och omsorg för allt liv.

    

   Det är därför man känner sig fridfull. Man känner samhörighet med omgivningen runt omkring eftersom allt pulserar av liv. Jorden pulserar av kärlek och liv, träden, växterna, de pulserar alla av denna kärlek till livet. När vi sitter under ett träd, känner vi den skyddande kärleken från trädet. När vi njuter av en läcker frukt, känner vi samhörighet med denna ovillkorliga kärlek från trädet för att det erbjuder oss näring och en njutbar smak.

    

   Om vi är ett med i den ekologiska, vegantrenden eller planterar med ekologiska jordbruksmetoder, så kommer vi att känna mer och mer kärlek från naturen, kärleken från planeten Jorden, kärlek från träden, kärleken från blad, gräs och blommor. Vi kommer att känna så mycket kärlek i luften vi andas. Vi känner så mycket kärlek från jorden som vi går på. Det kan vi inte ens förklara med mänskligt språk. Vi måste känna det. Jag känner alltid det, men jag kan inte överföra detta andliga budskap till andra människor. Man måste uppleva det själv.

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *