• Kapitel 3. Ekologisk Veganism för att läka Planeten > III. Give Life to Ge liv för att rädda liv
  • III. Give Life to  Ge liv för att rädda liv   Innan vi förväntar oss att lejon ska leva fredligt tillsammans med lamm,

   måste vi människor göra det först.


   Köttätande dödar både djur och människor


   Eating meat is the biggest cruelty one can ever commit even to ourselves.

   Att äta kött är den största grymhet vi kan begå till och med mot oss själva. Även om vi inte dödar djuren själva, är vi fortfarande ansvariga för deras död.

    

   För att få kött dödar vi bokstavligen miljarder djur. Svindlande 55- miljarder djur, åtta gånger hela den globala mänskliga befolkningen dödas för livsmedel varje år.103 Då är inte ens flera miljarder fisk som dödas medräknade, med en total förlust på mer än 155 miljoner levande varelser som dödas varje dag.

    

   Mejerivaror ingår tillsammans med kött eftersom grymheten och tortyren är densamma, och slutresultatet är en hemsk död för de stackars djuren. Det finns ingen nåd i mejeriindustrin heller.

    

   Människor dör också varje år på grund av kött och fisk, och allt som rör djurkonsumtion. Nästan 33-miljoner människor dukar under för köttrelaterade sjukdomar årligen genom hjärtsjukdomar, cancer och andra sjukdomar som tar livet av mer än 90.000 personer varje dag.

    

   Sedan finns det de som inte kan få mat eftersom säden de behöver används för att mata djur som kommer att dödas för kött. Det finns 25.000 människor som dör av indirekt svält, också på grund av kött.104

    

   Vi har hundratusentals människor som dör varje år som offer för den köttorsakade globala uppvärmningen. Och vi har tiotals miljoner andra som är hemlösa på grund av klimatförändringar. Vi kallar dem klimatflyktingar, om det finns någon sådant namn, i själva verket har de ingen status.

    

   Det är inte inklusive de oskyldiga vilda och tama djur som lider på grund av köttrelaterade problem.

   Kött orsakar global uppvärmning och dödar. Därför är KÖTT mord, ett brott som måste upphöra.


   Djurslakt: ett brott av globala proportioner


   Det finns ingen större moralisk kris än den som skapas av massmördandet av söta, oskyldiga levande varelser för vårt nöjes skull, när vi har andra val. Sådana massmord är ett brott av globala proportioner. Denna dödande energi i sin tur höjer och stärker annan negativ energi, vilket är förnedrande för vårt samhälle och förstör vår värld.

    

   Vi har producerat mycket negativ energi genom att döda miljarder och åter miljarder av oskyldiga, kännande liv och dödat miljontals av våra medmänniskor även under årtusenden, direkt eller indirekt. Direkt genom krig, indirekt genom sjukdomar som vi skapat själva, som böldpest, lungpest och nu svininfluensa, fågelinfluensa, osv

    

   Det är ingen slump att den främsta orsaken till den globala uppvärmningen är köttätande. Många av de värsta hälsoproblemen i vår värld härrör från köttätande. Köttätande är djurplågeri. Köttätande är grymhet mot vårt välbefinnande. Köttätande är grymhet mot våra barns välbefinnande. Köttätande är grymhet mot planeten. Bli vegan så kommer vi aldrig mer att behöva lida av många av dessa konsekvenser igen.

    

   Vi måste stoppa dödandet av människor och djur. Vi måste sluta producera animaliska produkter. Vi måste sluta använda dem. Tre hållpunkter, sluta döda, sluta producera, sluta använda. Och sluta äta det naturligtvis, sluta äta kött.

    

   När människor förstår den fruktansvärda sanningen bakom djurhållningen och oskulden hos alla djur som offrar sina liv, är det lätt att se att äta dött kött av en annan varelse är inte bara onödigt, det lämnar oss med blodiga fotspår.
    

   Återställ harmonin med naturen


   Vi bör alla komma ihåg att vi delar denna planet, denna boning, vattnet, luften, resurser, maten, allt i naturen, vi delar bara. Var veg, bli grön och rädda deras planet också, djurens planet. Det är verkligen det bästa sättet att återställa vår miljö och säkerställa högsta möjliga grad av fred.

                                                              

   “Vi är en del av moder Jord och hon är en del av oss. De doftande blommorna är våra systrar, rådjuren, hästarna, de stora örnarna är våra bröder. Vad vore människan utan djuren?”

    

   Om alla djur försvinner, skulle mänskligheten dö av en stor andlig ensamhet. De klippiga topparna, landsbygdens fuktiga fåror, den fysiska värmen mellan häst och människa – alla tillhör samma familj. Jorden tillhör inte människan, det är människan som tillhör Jorden.”

    

          Hövding Sealth, Duwamish Native American Chief, efter vilken staden Seattle i Washington State, USA heter

   Föreställ er vår planet utan några djur alls. Alla hundar är borta, katter borta, fåglar borta, fiskar borta, bufflar borta, elefanter borta, föreställ er det, inget av djuren överlever, hur skulle vi då leva? Hur rikliga skulle våra liv kännas? Det skulle kännas mycket torrt och meningslöst.

    

   Så, om vi respekterar allt liv, kan vi inte heller ta liv. Jorden ger i överflöd åt människor och djur. Vi behöver inte ta för oss på ett sätt som gör ont eller skadar någon annan varelse. Det betyder djurfri kost.

    

   Om hela mänskligheten lever på djurfri kost och lever med respekt för naturen och annat liv, då kommer vi att få en himmel på Jorden. Allt kommer bli förlåtet. Allt kommer att vara bra. Planeten kommer att återställas, djuren kommer att vara tacksamma, människor kommer vara friska, och alla kommer att vara glada och välsignade. Det är allt som behöver göras, bli veg.

    

    

   Djur ger kärlek till världen


    

   Djuren kommer verkligen att hjälpa mänskligheten. Som Bibeln säger, “Jag gör dem att bli vän med dig och vara dina medarbetare.” Det verkligen är så. Men inte varje människa kan utnyttja denna hjälp och det är synd. Istället dödar de dem.

    

   Allt som Gud har placerat på Jorden är för ett syfte. Vi borde inte döda någonting. Vi bör inte äta något annat än en växtbaserad kost.

    

   Djuren  kommer  till  denna  planet  med  en  särskild  roll.  Många  av dem har förmågan att ta ner gudomlig makt från himmelen, eller kärlek, bara genom sin närvaro. Några, som hästar och kaniner, kan skydda sina mänskliga beskyddare från negativ påverkan, eller uppfylla dem med god hälsa, lycka, även materiellt välstånd, glädje eller andligt upplyftande. De vakar i tysthet över oss och skickar ödmjukt välsignelser längs vår väg. Några av dem kommer från högre nivåer av medvetande, de har bara kommit ner i djurisk form för att hjälpa mänskligheten eller andra varelser på Jorden.

    

   Djur har också mycket ädla, viktiga roller i den fysiska världen. Vissa djur, till exempel zebror, apor och vilda papegojor hjälper till att sprida frön, medan bin och andra insekter hjälper till att pollinera grödor och andra växter och andra att bevara hälsan i skogar och hav. Djur hjälper människor direkt också.

    

   Jag läser i tidningarna, jag har hört på radion, jag har sett på TV, så många ädla djur som räddar människor. De räddar sina ägare på bekostnad av sitt eget liv. Vi borde lära oss av alla dessa gyllene djur.

    

   (Se Bilaga 10 för Supreme Master Ching Hai andliga insikter om NQ

   eller Noble Kvalitet och LQ eller Loving Kvalitet på djur och människor.)

    

    

   skapa Eden på Jorden


    

   Med en ekologisk, vegan livsstil som en del av allas val, kommer våra ansträngningar tillsammans att ge en säker och räddad värld för både människor och våra älskade medinvånare djuren.

    

   Det kommer att kännas som paradiset på Jorden där alla har lika tillgång till samhällstjänster och materiella resurser. Allt kommer att fördelas jämnt. Alla kommer att respekteras, älskas och tas om hand.

    

    

    

   Dialog mellan Mästare och elev:

    

   F: Hur skulle en kärleksfull relation mellan människor och djur

                       påverka vår planet?

    

                          M: Det blir en stor frid på Jorden, jag menar total FRED.     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *