• Kapitel 6. Mänsklighetens språng ut i den gyllene eran
  • Kapitel 6.

   Mänsklighetens språng ut i den gyllene eran


   Det är dags för oss att ändra, utvecklas, växa och stå som den rättmätige skapelsens krona, de välvilliga härskarna och beskyddarna och Himlens barn på jorden. Låt oss tillsammans göra det oerhörda språnget till den Gyllene Eran, till tidpunkten för medkänsla, harmoni, vänlighet och sann fred som väntar oss. Jag vet att vi kan göra det.

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *