• En personlig vädjan från Högsta Mästaren Ching Hai till världens ledare
  • Jag vill verkligen omfamna ledarna och icke-ledarna, människorna i den här världen och säga till dem, “Vakna upp.” Jag vill omfamna dem och säga till dem, “Vakna, vakna nu. Vakna, mina älskade, vakna mina vänner, rädda er själva .”

    

   EN PERSONLIG VÄDJAN FRÅN

   HÖGSTA MÄSTAREN CHING HAI TILL VÄRLDENS LEDARE


    

   Jag är mycket tacksam för de modiga ledarna i världen som kliver utanför sina gränser och talar ut till förmån för alla. Även om allmänheten inte uppskattar deras välvilja, kommer Himlen att notera det. Och de kommer att få en stor belöning hädanefter. Det är naturligtvis mycket svårt att vara i maktposition.

    

   Att vara en ledare är att vara begåvad med mod, medkänsla och ädelhet. Det är därför du är en ledare. Det är inte lätt, naturligtvis, att vara i en ställning som ledare. Det är därför det finns så få ledare. I en nation finns det bara en kung, en drottning, några prinsessor, några prinsar, en president, en statsminister: väldigt få ledare i förhållande till antalet människor i den här världen. Men ännu färre är fortfarande de modiga ledarna, tappra ledarna, rättfärdiga ledarna och kloka ledarna.

    

   Till en sådan vis och modig ledare, erbjuder vi fullt stöd och respekt. Vi ber att Himlen ger dem mer styrka och visdom att utföra sina ädla plikt. För som jag sa, ledarna är få. Ännu färre är de som är visa och modiga. Som ledare, måste vi veta vad som är bra för vårt folk och vad som inte är bra. Det som är bra, måste vi uppmuntra dem att göra, underlätta för dem att göra. Vad som är dåligt, måste vi stoppa, för att skydda dem. Det är den sanna meningen med en ledare.

    

    

   Främja en djurfri livsstil som gynnar alla människor

    

   Den bästa regeringen bör främja en politik som gynnar vanliga människor och alla människor. För att vara effektiv, måste regeringar nu inse att det här är en alldeles speciell situation, som kräver exceptionella åtgärder.

    

   Jag uppmanar samtliga världens ledare och regeringar, stöd en djurfri livsstil och gör det snabbt så att vi kan rädda vår planet.

    

   Vi har inte tid, inte mycket tid kvar. Detta handlar inte längre om politik. Det handlar om överlevnad för oss själva och våra barn. Om samtliga regeringar uppmuntrar människor till den hälsosamma, djurfria kosten, kan planeten räddas på nolltid.

    

   De aktiviteter som är bra för vår jord kan också skapa försörjning. Vi har matbrist, så regeringen kan enkelt stödja ekologiska veganjordbrukare och främja andra gröna metoder. Det kommer att bidra mycket. Regeringen måste göra en prioritering, rädda planeten, införa ekologiskt jordbruk, subventionera.

    

   Jag uppmanar alla ledare ännu en gång att lägga sin kärlek först på sina landsmän för att modigt acceptera det, som måste göras, och att använda den stora makt som ligger i deras händer som de fått i förtroende av folk för att rädda världen.

    

   Den globala djurindustrin bidrar nu nästan ungefär lika mycket till den globala uppvärmningen som energisektorn, eller till och med mer. Jag vet att det bidrar med minst 80% av den. Köttproduktionen smutsar ned ert folks vatten, skadar deras hälsa, driver dem till krig och skapar nya dödliga sjukdomar varje dag.

    

   Det dödar ert folk. Bara ni kan stoppa det.

    

   De behöver ert lysande, hjältemodiga, vegan exempel för att de verkligen ser upp till sina regeringar, till sina ledare.

    

   Det skulle i hög grad underlättas av era lagar om ekologiskt vegan jordbruk och kampanjer eller lagar om att göra en välbehövlig vegan livsstilsförändring.

    

   Era medborgare, ert folk kommer att uppskatta er, berömma er, älska er, stötta er och de kommer att minnas er för att ni räddade världen åt kommande generationer för att ni räddat deras liv och livet på deras nära och kära, samt deras framtida barn. Himlen kommer att belöna er mycket.

    

   Led den vegetariska förändringen. Stöd förlåtelse och fred så kommer även samtliga andra bekymmer, såsom fattigdom, konflikter, finanskrisen och pandemier, också att avta.

    

   Jag tackar er, ledare för nationer, för alla insatser hittills i denna riktning.

    

    

   Vi alla är en del av lösningen

    

   Men om ni tillåter mig, säger jag ärligt talat att det vi gör och planerar nu inte räcker och det går inte tillräckligt snabbt och jag skänker er mod och tro att göra mer och snabbare.

    

   Till organisationerna i världen, inklusive media som förstår styrkan i en social rörelse. Tack för ert arbete att informera och uppmuntra människor till denna spännande, humana, välgörande, stilfulla och djurfria - vegan livsstilen.

    

   Till individerna, tack för att ni gör er del för att rädda vår planet, men snälla, gör det i tid, vi har mer att göra och vi har ont om tid.

    

   Vi måste fortsätta att uppmana våra ledare och våra medmänniskor och grannar till förändring, att bli veganer för att rädda sig själva och sina familjer och barn och djur och allt som de tycker är värt att leva för.

    

   Vi kan komma ur faran med rätt inriktning. Vårt hus står i brand, och vattenslangen ligger framför oss.

    

   Det är bara att plocka upp den och använda den, så enkelt är det. Bara bli vegan. Och snälla ni, bli det snabbt. Våra dagar är räknade.

    

   Till hela mänskligheten, den kosmiska kraften älskar er så mycket. Vi har hopp för planetens överlevnad, mer än tidigare. Vi ska vakna upp till en ny, medkännande, vegan planet som är full av kärleksfull energi, vänlighet och positiv kraft utan slut.

    

   Jag önskar att alla fortsätter i riktning mot fred på planeten som är inom räckhåll för oss. Tack så mycket.


     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *