• Kapitel 5. Omedelbar global övergång till växtbaserad kost
  • Kapitel 5

   Omedelbar global övergång till växtbaserad kost    

   Vid det här laget, behövs att alla anstränger sig och att alla ideella organisationer, regeringar, media, allmänheten, varje enskild individ, engagerar sig.

    

   Vår planet är ett hus som brinner.

   Om vi inte arbetar tillsammans i enad anda för att släcka elden, kommer vi inte att ha något hem längre.

    

   Hundra procent av världens folk måste vara veg snart för att rädda 
       planeten.

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *