• pitel 1. Vegan Lösning för att rädda världen > II. Den mat vi väljer är en fråga om Liv och Död
  • II. Den mat vi väljer är en fråga om Liv och Död   Vi förbrukar stora mängder av planeten


   Om köttätande inte blir rbjudet eller begränsat, så kommer hela planeten att rsvinna. Det är en fråga om liv eller död för alla, det är inte ett personligt val. Äter vi kött, äter vi upp hela planeten, vi äter upp 90% av livsmedlen och låter andra människor gå hungriga.5  Det är inte alls ett nödvändigt val.

    

   Redan tidigare var det brådskande för planeten - köttätande människor förstorde hela planeten, åt upp så mycket mat och det resulterade i svält och krig, och det har aldrig varit rätt val i första hand.

    

    

   Om vi inte ändrar vårt val av mat, spelar ingenting annat någon

   roll eftersom det är kött som förstör de flesta av våra skogar. Det

   är kött som förorenar vatten. Det är kött som skapar sjukdomar,

   som leder till att alla våra pengar läggs på sjukvård. Så det är ett

   första val för alla som vill rädda jorden.” 6

    — Maneka Gandhi


    
    

   Hela den här [globala uppvärmningen] situationen blir värre och värre och kommer inte att upphöra förrän vi verkligen förändrar våra liv. Lösningen är enkel: bara sluta äta kött, det är den bästa lösningen. Det är viktigt nu på grund av det riskabla tillståndet för vår planet och vår begränsade tid.

    

   Att stoppa köttproduktionen kommer att sänka utsläppen av växthusgaser på snabbast möjliga sätt och stoppa de outsägliga miljöskadorna, allt från klimatförändringar till land- och vattenmisshushållning, föroreningar, förlust av vilda djur och växter och hot mot människors hälsa.

    

   Förutom att stoppa 50% [av den globala uppvärmningen] - jag menar ännu mer än så, detta är bara en mycket försiktig uppskattning - finns det många fler andra viktiga fördelar. Det löser våra problem med vattenbristen, vår världs hungerkris, markförstöring och föroreningsproblem.

    

   Om man jämför med vegankost, använder köttkost upp till 17 gånger så mycket jordbruksmark, 14 gånger så mycket vatten och 10 gånger så mycket energi.7

    

   Vi producerar tillräckligt med spannmål för att föda hela den mänskliga befolkningen och mer. Ändå är en miljard människor hungriga, och 6 miljoner små barn dör varje år – ett barn dör var femte sekund medan vi har överflöd av mat för att föda hela världens befolkning och mer, två gånger till och med.8 Å andra hand, lider ungefär en miljard människor av fetma och relaterade sjukdomar, av att äta för mycket eller äta för mycket kött.

    

   Så det finns många, många praktiska skäl att vara veg, bortsett från en medkännande natur som odlas genom att bevara allt liv. Det är också viktigt. Men om folk bara börjar med vegankost, kommer även omsorgen om allt liv.

    

   FN uppmanar till globalt byte till en kött- och mejerifri kost: 

   “Påverkan från jordbruket förväntas öka kraftigt på grund av

   befolkningstillväxtens ökade förbrukning av animaliska produkter.

   En betydande minskning av effekterna är endast möjlig med en

   betydande världsomspännande kostförändring bort från animaliska

   produkter.” 9

     Den växtbaserade kosten är den snabbaste lösningen


    

   “Åtgärder för att ersätta animaliska produkter kan inte bara uppnå snabb minskning av växthusgaser i atmosfären, men kan också vända den

   pågående globala livsmedelsförsörjnings- och vattenkrisen.” 10

                                                                                          — Worldwatch Institute

    

    

    

   Att vara vegan kommer att ha en omedelbar effekt genom att man avlägsnar metan från atmosfären, som är en av de värsta värmelagrande växthusgaserna, med upp till 72 gånger mer värmefångande effekt än koldioxid.11  Att vara vegan kommer med säkerhet att bromsa ökenspridningen och bevara våra naturresurser, liksom sjöar och floder och skydda skogarna.

    

   Man kan också använda andra gröna åtgärder, till exempel plantera träd eller byta till grön teknologi, men det tar längre tid att få effekt av dem. Den vegetariska kosten är snabbast och minskar också dålig karma som man får genom att döda och är därmed den allra viktigaste.

    

   Vi sparar 70% rent vatten, sparar upp till 70% av Amazonas regnskog från att huggas ner för djur på bete,12 det skulle frigöra upp till 3,5-miljoner hektar mark årligen. Det frigör upp till 760 miljoner ton spannmål varje år - hälften av världens spannmålsproduktion.13 Till veganmat används 2/3 mindre fossila bränslen än det som används för köttproduktion, minskar föroreningarna från obehandlat animaliskt avfall, upprätthåller ren luft, sparar 4,5 ton utsläpp per amerikanskt hushåll per år. Det kommer att stoppa 80% av den globala uppvärmningen.14

    

   Bara för att tala om enbart de finansiella besparingarna, fann forskarna i Nederländerna att av de beräknade 40.000 miljarder SEK som behövs för att stoppa den globala uppvärmningen, skulle hela 80% av detta belopp sparas med vegankost! Det är en besparing på 32.000 miljarder SEK för detta enkla steg för att vända sig bort från köttet och äta vegetabiliska varor.15

    

   Jorden har en mekanism för att reparera sig själv. Det är bara det att vi överbelastar planeten. Vi förorenar för mycket och vi skapar alltför mycket dödsbringande karma. Därför är inte Jorden ens tillåten att reparera sig själv på grund av invånarnas ogynnsamma karma. Så snart vi avlägsnar denna dåliga verkan från dödandets effekter, kommer Jorden att ändras, kommer att tillåtas att reparera sig, reproducera och upprätthålla liv igen. Allt har kommit på grund av dålig karma. Vi överbelastar Jordens kapacitet, vi måste ändra på våra handlingar. Det är allt som behövs.

    

   Då kommer vi att rädda Jorden, rädda våra liv, våra barn och djur också. Jorden kommer att bli ett himmelrike. Ingen kommer att sakna något. Inga krig, inga sjukdomar, inga katastrofer, ingen global uppvärmning, ingenting längre förutom fred, lycka och överflöd. Jag lovar i Buddhas namn, så blir det.

    

    
   Att slakta djur skapar dålig karma   “Det du sår, det skall du också skörda.” “Lika attraherar lika.” Vetenskapligt och andligt sett har vi blivit varnade. Så, de katastrofer som har hänt runt om i världen, hänger naturligtvis samman med den mänskliga ovänligheten mot medinvånarna. Det är det pris vi måste betala för det vi gör mot de oskyldiga som inte har gjort oss något ont, som också är Guds barn och har skickats till Jorden för att hjälpa oss och förgylla våra dagar.

    

   Det är inte de tekniska problemen, det är inte de tekniska reparationerna vi behöver koncentrera oss på. Det är konsekvenserna, orsaken och konsekvenserna som vi måste vara uppmärksamma på. Kostnaden för dödandet, kostnaden för våldet är mycket värre än alla bilar, alla solexplosioner och alla havsexplosioner tillsammans, eftersom vi är ansvariga för våra handlingar. Varje handling framkallar en motreaktion. Så, vi helt enkelt måste sluta döda. Vi bara måste sluta döda djur och människor.   Medkännande energi kan förändra allt


   Den vegetariska kosten är gynnsam, den kommer att ge er en glad energi och som i sin tur föder mer lycka, kommer att locka mer lycka och när ni är glada så blir allt bättre. Ni tänker bättre, ni reagerar bättre, era liv blir bättre. Era barn kommer att bli bättre, allt kommer att bli bättre.

   Den kraftfulla kollektiva, positiva och kärleksfulla kraften i hela världen kommer att slå tillbaka mörkret som är på väg mot oss, som vi står inför just nu. Det är den enda lösningen jag har.

    

   Ni förstår, vi har energin att förändra allt, vi har makt att diktera vad som händer omkring oss, men vi måste använda den. Vi måste använda den för allas skull. Vi måste använda den till gagn för varje varelse, alla människor på denna planet. Vårt tänkande, våra åtgärder måste skicka ett budskap till den universella energin att vi vill ha en bättre planet, vi vill ha ett tryggare liv, vi vill ha en räddad Jord. Då kommer den universella energin att göra just det.

    

   Men vi måste agera i resonans med denna energi, inser Ni det? Om vi vill ha bra saker så måste vi göra gott. Om vi vill leva måste vi rädda liv. Den goda energin vi skapar, kan göra dessa saker och fler underverk. Den medkännande, kärleksfulla atmosfären som vi, som hela världen, genererar, kan och kommer att göra mer underverk för oss.

    

   Vi skapar allt det vi vill ha om vi lever i enlighet med lagen i universum. Sådan är kraften av att bara vara vegan. Eftersom det betyder att vi sparar liv, så kommer vi att ha liv, vi kommer att få konstruktiv energi, vi vill inte förstöra. Så vegan livsstil är svaret.

    

   Ju mer andligt upphöjd mänskligheten blir, kommer naturligtvis den globala uppvärmningen att minska. När människan blir mer andligt upplyft och har mer kärlek till alla människor, för alla varelser, alla situationer, och alla deras miljöer, då kommer den globala uppvärmningen att minskas dag för dag och försvinna helt. Efter det, kommer alla i världen att leva i fred, i lycka och kärlek till varandra. Men alla måste vakna upp.

    

    

   Jag är positiv till att vår Jord kommer att nå en högre grad av

   medvetenhet och mirakel kommer att ske genom Himlens nåd.

    


    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *