• Kapitel 2. Varningstecken för att väcka mänskligheten > III. Tackla de grundläggande problemen nu
  • III. Tackla de grundläggande problemen nu


   Stoppa den största aktören till vår miljökris    

   “Djuruppfödning är en av de mest betydande orsaken till dagens allvarligaste miljöproblem.”Brådskande handlingar krävs för att åtgärda situationen.” 59

    

   — Dr.Henning Steinfeld, chef för Boskap
   Information and Policy Branch, FAO, FN.

    

    

   “Boskap är huvud orsaken för skogsskövling. Boskap är den största enskilda källan till vattenföroreningar. Boskapsuppfödning producerar mer växthusgaser än alla transporter tillsammans över hela världen.”

    — “Livestock’s Long Shadow”

    


   Sluta skylla på koldioxid för alla problem med global uppvärmning på vår planet. Det är vi som ska klandras. Köttindustrin ska man skylla på. Köttindustrin är det vi måste fokusera på att sluta producera och avskaffa. För att stoppa klimatförändringarna och att stoppa förstörelse av skogar och mark, sluta prata runt ämnet. Prata om det viktiga: köttindustrin måste upphöra.

    

   Det smartaste sättet att stoppa den globala uppvärmningen är genom att vara vegan. Det låter väldigt enkelt men det är den bästa lösningen, den mest effektiva och effekten av det kommer att märkas nästan omedelbart. Utan denna viktigaste, mest tidseffektiva förändring, oavsett vad annat vi försöker

   göra, kommer det inte att räcka för att slå tillbaka de värsta konsekvenserna som vi har ackumulerat.

    

   Dessutom kan vi snabbt få bort problemen vi redan nu står inför, såsom uppvärmning av atmosfären, vattenbrist, livsmedelsbrist och ökenspridning, genom att stoppa köttproduktionen. Sluta nu, ingen fortsättning!

   “Ät inte kött. Detta är något som IPCC var rädd för att säga tidigare, men nu har vi sagt det: Snälla, ät mindre kött- kött är en mycket koldioxidintensiv handelsvara.” 60

    - Dr. Rajendra K. Pachauri

    


   Det grundläggande problemet är andligt


   “Ingenting kommer att gynna människors hälsa och öka chanserna för överlevnad av liv på Jorden som utvecklingen till en vegetarisk kost.” 61

    — Albert Einstein

   Som jag har nämnt tidigare måste vi ta itu med grunden till problemet. Grunden till problemet är orsaken till global uppvärmning, och den grunden är vår ovänlighet mot våra medinvånare.

    

   Varje handling framkallar en reaktion, och det är mycket vetenskapligt.

    

   Om vi sår en äppelkärna, kommer vi att få ett äppelträd och från äppelträdet, efter ett tag kommer det att bära frukt åt oss. Det är en livscykel. Om vi dödar, kan vi inte förvänta livet genom det. Varje handling ger samma frukt efteråt. Det är inte i religiös mening, det är vetenskapligt.

    

   Så, grunden till våra problem är att vi har varit hårda mot våra medinvånare: levande, känsliga, kärleksfulla varelser, som djur, i alla storlekar och former. Vi har också varit omilda mot vår miljö. Vi har massakrerat våra djur och vi har förstört vår miljö, med avverkning och förstöring av vatten och luft. Av allt detta kan vi inte förvänta oss ett bättre resultat.

    

   Dessa sorgsna skrik, det fullkomliga eländet och smärtan hos dessa lidande djur som lever förtryckta i smuts, i plågsamma trånga burar och lever i mörker varje dag, aldrig ser solljuset och den extrema dödskampen före och efter dödandet, har skakat himmel och Jord.

    

   Därför är naturkatastrofer och torka till för att tvätta bort de skadliga gärningar av människan och tjäna som en varning, samt att ge rådet till människor att förändras till det bättre så att framtiden ska vara ljus, glad och det kommer inte att finnas liknande lidande som djurens.

    

   Det du sår, det skall du också skörda. Alla heliga böcker lär oss hur vi ska vara, mänskligheten behöver vakna upp, annars måste vi ta konsekvenserna.

    

   För att lösa de problem som vi står inför just nu, måste vi vända våra handlingar. Vi måste vara snälla mot våra djur. Istället för att döda dem, massakrera dem, offra dem, måste vi bry oss om dem, måste vara snälla mot dem, ta hand om dem. Istället för att kalhugga, måste vi plantera träd igen. Ta hand om den miljö vi har. Istället för att förorena vår planet och luften måste vi vända oss mot miljövänlig energi och hållbar energi. Bara ändra på våra handlingar.

    

   Vi bör vara i samklang med den universella energin, den kärleksfulla naturens lag. Om mänskligheten inte respekterar andra former av liv, kommer människors liv också att vara i fara, eftersom vi alla är sammankopplade.

    

   Vi alla är beroende av varandra för att överleva, ner till den lilla masken som gör vårt land odlingsbart. Men om människor vänder sig bort från dödandet och väljer en kött-fri livsstil, kommer de att skörda frön av fred och vänlighet.

    

   Vi ber att tillräckligt många människor gör det, och snabbt, eftersom tiden rinner ut.


    

   Återgå till vårt kärleksfulla Jag och rädda planeten


   Vi måste förstå att naturkatastrofer är en följd av den negativa energin i vår atmosfär. Denna negativa energi i vår atmosfär skapas av våra känslor, våra tankar och handlingar av hat, våld och av att döda så många människor och döda de oskyldiga djuren. Om vi inte ändrar på vårt provocerande sätt som framkallar katastrofer, kommer det aldrig att ta slut.

    

   Vi måste ändra våra tankemönster och vår livsstil till en högre och mer medkännande och ädlare nivå. Vi måste återvända till vårt sanna kärleksfulla Jag genom att värna om och skydda allt liv, och börja med en omedelbar vegankost för att rädda vår planet, som är dyrbar och vacker.

   Vegan, vegetarian är den bästa och snabbaste lösningen.

    

   Att vara veg är fördelaktigt för alla former av andlig utveckling. I själva verket, har de visa, antika lärorna, sedan urminnes tider alla betonat vikten av en växtbaserad kost. Det är ett grundläggande krav för en andlig utövare.

    

   Konceptet bakom att avstå från animaliska produkter är ahimsa - vilket betyder ickevåld. Genom att äta en vegankost, undviker vi de dåliga verkningarna som drabbar oss för att vi dödar och det kommer därför inte att belasta och hindra vår andliga resa.

    

   Att vara vegan innebär helt enkelt att vi skyddar alla djur. Detta dödande av andra varelser måste stoppas för att mänskligheten ska utvecklas som civilisation.Fördelarna med att göra det är många. Förutom att återfå hälsan, kommer den biologiska mångfalden att tillåtas att frodas, planetens jämvikt återställas, samtidigt som vårt eget samvete lugnas och vår förmåga till ökad medvetande ökar.

    

   Allt detta blir frukten av en mer medkännande kost. Denna kärleksfulla attityd skapar också en fredlig atmosfär som ger tröst åt alla varelser. I fred med oss själva i vetskap om att vi inte orsakar ångest eller smärta för våra djursyskon, kommer vi att få ett inre lugn och kan fortsätta våra andliga strävanden helhjärtat.

    

   I större skala, kommer vår planet också bli helad.Precis som en individ helas genom att vända sig till en medkännande diet - lika attraherar lika. Den goda, kärleksfulla, medkännande energin kommer avvärja det mörker som hotar oss, som finns nära oss just nu.

    

   Vi kommer, kort sagt, att få ett paradis på Jorden.    

   Vakna upp! snälla!

    

   av Supreme Master Ching Hai


    

   O, värld, vakna upp och skåda

   Floder och berg är i tumult

   Nedbrända skogar, eroderade kullar, uttorkade bäckar

   Vart går de stackars själarna i slutet av alla sina drömmar?

    

   O, stora Jord, förringad genom din plåga

   För alla dessa tårar som försvagas i den ihållande natten.

   O, hav och sjöar, upphör inte att spela era melodier

   Ge oss hopp om en morgon bland mänskligheten...

    

   O, levande varelser, få lite andrum i världen bortom

   Även om ni lämnar oss utan ljud

   Låt mitt bultande hjärta klinga av

   Medan jag väntar på Jordbornas snabba bättring.

    

   O, djupa skogar, bevara din sanna natur

   Skydda den mänskliga rasen i stunder av felande.

   Vänligen, acceptera tusentals droppar av mina innerliga tårar

   För att främja dina majestätiska träd, blad och rötter.

    

   O, hjärta, beveka din gråt. Låt min själ vila i långa nätter.

   Tårar torkade upp och jag är ordlös

   Gråtande i sympati för de plågade!

   O, natt, tänd din källa av ljus

   Lys upp vägen för de mänskliga själarna i mörkret

   Var lugn för att tysta mitt sinne.

   När jag går in i upplysningen med den underbara himmelska melodin.

    

   O, dag, rör inte upp plötslig oro

   För frid ska bo i våra hjärtan

   Tysta ner människors ansträngningar

   Så ljuset skiner över det sanna Jaget.

    

   O, hjärtat mitt, beklaga inte längre. Som en insekt vrider sig i vinterns kyla. Vänta lugnt på en perfekt morgon.

   Och dagen när världen blir prydd med himmelskt ljus.

    

   O, jag gråter, jag vädjar, jag ber, jag bönfaller!

   O, oändliga Buddhor, Gudar, änglar

   Rädda själar som överger den Rätta Vägen

   Vandrande i ett ändlöst  kretslopp av helvetets lidande.

    

   O, broder, vakna på en gång! Vandra stolt på stora hav och floder Titta rakt in i flammande sol

   Och svär en ed att offra för att rädda alla varelser på Jorden!

    

   O, syster, vakna i detta ögonblick! Uppstig från platser av förödelse

   Låt oss tillsammans förnya vår planet

   För att sjunga glädjefyllda sånger om att alla är en.

    

     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *