• Kapitel 1. Vegan Lösning för att rädda världen > I. Planetens katastrofläge
  • PLANETENS KATASTROFLÄGE


    Det är bråttom


   "Timman är sen, det är dags att fatta beslut. Jag är

   ganska säker på att ni kommer att välja klokt. Vad gäller

   den globala uppvärmningen har forskarna gjort det helt klart."1

   -Ban Ki-moon

    

   "Vi har en klimatkris som är en planetarisk nödsituation."

              -Al Gore


   The world's scientists fear that if we pass certain tipping points, the next stages of climate change would not only be fast but irreversible and catastrophic.

   Världens forskare fruktar att om vi passerar vissa vändpunkter, kommer nästa steg av klimatförändringarna inte bara att komma snabbt utan oåterkalleligt och katastrofalt. Så det finns redan tecken på att denna farliga tid närmar sig, genom observationer av sar och andra ställen som bubblar av metangas som brukade vara kert förvarad under ett fruset lager av jorden.

    

   Ingen vet när den dagen kan komma när enorma mängder okontrollerat släpps ut och orsakar en plötslig stegring av temperaturen som sedan kan sätta igång en skenande uppvärmning. Detta skulle vara katastrofalt för oss.

    

   Andra förödande effekter av klimatförändringen har redan inträffat: Den värmereflekterande arktiska isen är på väg att helt försvinna i en mycket nära sommar, stigande havsnivåer och dussintals översvämmade eller hotade öar, havsbottnar är livsa med döda zoner och är för sura för att vara beboeliga på  grund  av  för  höga  halter  av  koldioxid,  frekventa  dödliga  eldsvådor, vilda arter utrotas 100 gånger snabbare än normalt, mer intensiva och destruktiva stormar, smittbärande myggor som sprids i uppvärmda regioner, nedsmältning av världens glaciärer, tiotusentals sar och vattendrag torkar eller försvinner och öknar sprider sig.

    

   Som en följd av denna miljöpåverkan, står två miljarder människor inför vattenbrist, och 20 miljoner människor är i ett desperat tillstånd - som flyktingar utan något officiellt skydd.

    

   Allt detta är nästintill konsekvensen av människans våldsamma handlingar. Den största orsaken är köttätande.

    

   Dessutom, djurindustrin är en ledande orsak till ökenspridning, förlust av biologisk mångfald, vattenförlust och vattenföroreningar, trots att vattnet blir knappare varje dag på grund av den globala uppvärmningen. Dessutom tömmer boskapssektorn våra fossila bränslen och mat-säd resurser. Kort sagt, slösar vi bort 12 gånger mer spannmål, minst 10 gånger mer vatten och åtta gånger mer fossila bränslen för att producera en del nötkött jämfört med en näringsmässigt liknande ännu större mängd veganmat.


     Boskap är huvudorsaken till den globala krisen


    

   Det enda sättet att undvika “punkten utan återvändo” för klimatkatastrofen är att vidta åtgärder mot den mest klimatkatastrofala orsaken av alla - det vill säga köttproduktionen. Vi har numera alla bevis och information för att kunna säga det säkert till alla. Djurindustrin är störst av alla växthusgasgeneratorer.

    

   De senast offentliggjorda resultaten från FN år 2006 berättade att djurindustrin orsakar mer utsläpp av växthusgaser än hela världens transportsektor, flygplan, tåg, bilar,   motorcyklar mm, tillsammans.2

   Uppdaterade beräkningar visar att djurindustrin är ansvarig för minst

   50% av den globala uppvärmningen.3

    

    

   “Vår analys visar att boskap och deras biprodukter faktiskt står för minst 32.564 miljoner ton koldioxid per år, eller 51 procent av de årliga globala utsläppen av växthusgaser.” 4

                         — Institutul Worldwatch


    

   Metan är mer kraftfullt än koldioxid


    

    

   Kreatursbesättningar orsakar de grundläggande, av människan framkallade utsläppen av metan och metan har inte bara 72 gånger större värmealstrande förmåga, det är en gas med kortare livslängd. Det innebär att  den  kommer  att  lämna  atmosfären  mycket  snabbare  än  koldioxid, inom bara ett decennium i stället för tusentals år för koldioxid. Därför är eliminering av metan genom att eliminera boskapsuppfödning det snabbaste sättet att kyla planeten.

    

   Ja, vi måste ta itu med de viktigaste utsläppskällorna.

    

   Jag ber att alla visa ledare ska stoppa den dödliga vanan att äta kött, som just nu är den viktigaste kraften som driver oss mot punken utan återvändo. Annars kommer alla andra insatser och alla försök att minska utsläppen av koldioxid att bli verkningslösa, eller får aldrig ens en chans att förverkligas.

    

    

   Vi kommer att förstöra världen om vi inte slutar äta och producera kött och andra animaliska produkter.

    
     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *