• Bilagor
  • Bilagor

   1. Havsnivåhöjning och dess världsomspännande effecter

    Det är inte bara de små, östaterna som behöver oroa sig för stigande havsnivåer. Mer än 70 procent av världens befolkning lever på kustnära slätter och 11 av världens 15 största städer ligger vid kustnära flodmynningar. Under 1900-talet ökade havsnivån mellan 10 och 20 centimeter.

   IPCC förutsäger att under 2000-talet kommer en havsnivåhöjning på nio till 88 cm. Även denna jämförelsevis blygsamma rväntade stigande havsnivå kommer att orsaka förödelse. Kustnära översvämningar och stormskador, eroderade stränder, förorening med saltvatten av sötvatten, översvämning av kustnära våtmarker och öbarriärer och en ökning av salthalten i flodmynningar är en realitet även vid en liten höjning av havsnivån.

   En skrämmande möjlighet är att Gnlands istäcke smälter. IPCC menar att, Klimatmodeller indikerar att den lokala uppvärmningen över Gnland sannolikt är en till tre gånger det globala genomsnittet. Ice-sheet modeller visar att en lokal uppvärmning av mer än +3°C, om den bibehålls under årtusenden, skulle leda till en stan fullständig smältning av Gnlands istäcke med resultatet att havsnivån stiger med cirka 7 m ( IPCC

   3rd Assessment, Synthesis Report, Summary for Policy Makers).

   Mellan den gnländska inlandsisen och stra Antarktis istäcke kan mycket väl stå inför en 13-meters havsnivåhöjning om vi inte drastiskt minskar våra utsläpp av växthusgaser. Även en liten del av denna stora havsnivåhöjning skulle vara en ekonomisk och humanitär katastrof. Här är möjliga konsekvenser av stigande havsnivåer:

    Miljarder läggs på anpassning—om vi har d. En ny studie uppskattar de beräknade kostnaderna för att anpassa till en en-meters havsnivåhöjning i USA skulle uppgå till

   156 miljarder dollar. (3% av BNP).

    Med bara en meters höjning av havsnivån skulle flera önationer, såsom Maldiverna, ligga under vatten. Redan har två av de öar som utgör Kiribati (en önation i Stilla havet) gått under vågorna. Om den nuvarande uppvärmningstrenden fortsätter, kommer städer som London, Bangkok och New York att hamna under havsytan, miljoner trängs undan och enorma ekonomiska skador orsakas.

    Stigande världshav kommer att förorena sötvattentillgångar både ovan och under jord, världens nuvarande brist på sötvatten förvärras.

    

    Landsbygdsbefolkningen och jordbruksmark (särskilt för ris) vid vissa kuster kommer att utplånas. (Källa: http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate- change/impacts/sea_level_rise/)

    

   2. Flera glaciärer smälter bort globalt

    

    Snön från bergen i Sierra Nevada, USA, som bevattnar Kaliforniens Central Valley, världens frukt och gnsaksodingar, smälter redan tidigare på våren och beräknas minska med 30-70% i slutet av seklet. (Källa: http://www.sierranevadaalliance.org/ programs/db/pics/1133215435_14399.f_pdf.pdf Sierra Climate Change Toolkit 2nd edition, Sierra Nevada Alliance)

    Snön på Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, har krympt med 80% under det senaste århundradet, och minskat 33% enbart mellan 1989 och 2000. (Källa: Thompson LG, Mosley-Thompson E, Davis ME, Henderson KA, Brecher HH, Zagorodnov VS, Mashiotta TA, Lin PN, Mikhalenko VN, Hardy DR, Beer J. 2002. Kilimanjaro ice core records: evidence of Holocene climate change in tropical Africa. Science 298:

   589—593. http://bprc.osu.edu/Icecore/589.pdf

    Den globala uppvärmningen gör att Kinas glaciärer krymper med 7% per år, vilket kan få förödande konsekvenser för de 300 miljoner som är beroende av dem för vatten. (Källa: Ice-capped Roof Of World Turns To Desert By Geoffrey Lean 08 May

   2006, The Independent, http://www.countercurrents.org/cc-lean080506.htm)

    Sedan 1930-talet har glaciärområden i bergen i Centralasien minskat med 35-50% och hundratals små glaciärer har redan försvunnit. (Källa: http://www.unep.org/pdf/ ABCSummaryFinal.pdf UNEP Atmospheric Brown Clouds: Regional Assessment Report With Focus on Asia 2008)

    

    

   3. Extrema Globala Väderrhållanden

    

   2010 är det varmaste året hittills

   Detta år är på väg att bli det hetaste i historien, enligt klimatforskare vid US National

   Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA).

   Juli hade den st högsta temperaturen i historien och månaderna mars, april, maj och juni den högsta.

   I juni 2010 konstaterande David Easterling av NOAA: s National Climatic Data Center också att landmassor över hela jordklotet var ovanligt varma.

   Dessutom har 17 länder, 19% av jordens totala landyta och nordliga nationer som

   Finland och Ryssland, satt nya rekordr den mest tryckande hettan.

   Detta är den största ytan på planeten som har upplevt sådana höga temperaturer under samma år. När det gäller dessa alarmerande siffror, säger Dr Mark Serreze, chef för US National Snow and Ice Data Center: Poängen med det hela är att den globala uppvärmningen inte har upphört.

    

   Kevin Trenberth, chef för klimatet analysdelen vid US National Center for Atmospheric Research  (NCAR)  varnade  vidare  att  under  sådana  förhållanden  bör  vi  förbereda  oss för ökande tropiska stormar och sade: Den sista gången det var så varmt var när vi hade rekordorkansäsongen som ledde till Katrina och Rita, och vi fick slut på siffror. I år är temperaturen i Atlanten högre än den var 2005.

   (Källa: http://solveclimatenews.com/news/20100816/most- ever-heat-record-temperatures-19-percent-earths-surface)

    

    

   I Ryssland

    

   År 2010 ledde den extrema värmen i Ryssland till 14 340 dödsfall i Moskva enbart i juli. Värmen orsakade även den värsta torkan i det europeiska Ryssland på ett halvt sekel, vilket ledde till att den ryska regeringen avbröt veteexporten. Värmen i sin tur orsakade en extrem brandrisk över större delen av det europeiska Ryssland.

   (Källa: http://climateprogress.org/2010/08/07/russian- heat-wave-drought-soil-moisture-wheat)

    

    

   I USA

    

   År 2010 började med frost i Florida. Sedan blev det den varmaste sommaren någonsin för regionen.

    

   I Australien

    

   Norra Australien hade den regnigaste maj-oktober någonsin, medan den sydstra delen hade sin rekordtorraste period.

    

   I Sydamerika

    

   Delar av Amazonas avrinningsområde som drabbats av torka nådde sitt lägsta vattenstånd i historien.

   (Källa: http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology

   /2013716921_apyescidisastrousyear.html)

    

    

   4. Större Brandkatastrofer

    

   I Australien

   Östra Australien utsattes för mer bränder och översvämningar, medan södra delen fick extrem värme och skyfall som hotade att översvämma floderna härjade i norr. En värmebölja som förekommit en gång på 100 år skulle bli intensivare i helgen med höga temperaturer och torra vindar som skapade de värsta förutsättningarna för skogsbränder på 25 år.

   (Källa: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ ALeqM5gyUztdckUqzd_SFg9jClfRmHlWEg)


   I Ryssland

   I  augusti  2010,  brann  ryska  skogar  och  torvbränder  utom  kontroll,  och  fortsatte att rasa i stora delar av landets europeiska territorium, och sju ryska regioner förklarade undantagstillstånd. Totalt flammande 520 bränder över hela Ryssland, över en total yta på

   188.525 hektar (465.000 acres). Nära 650.000 hektar har brunnit ner.

   (Källa: http://online.wsj.com/article/SB1000142405

   2748704017904575408833952872038.html)

    
   5. Stora globala översvämningskatastrofer

    

   Översvämningar enbart i år dödade mer än 6.300 människor i 59 länder under september, enligt Världshälsoorganisationen, WHO

   Enligt Swiss Re, den 30 november, dog stan 260.000 människor i naturkatastrofer under 2010. Dessutom orsakades katastroferna ekonomiska förluster för 222.000.000.000 dollar under 2010 - mer än Hongkongs hela ekonomi.

   (Källa: http://seattletimes.nwsource.com/html/

   businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)

    

     

   I Kina

   Under 2010 har stora delar av Kina drabbats av sommarregn som utste de värsta översvämningarna på tio år, orsakade oräkneliga dödliga jordskred och fick många stora floder att svälla till farliga nivåer. 1,4-miljoner hem förstördes av översvämningarna, som också orsakade 275-miljarder yuan (41 miljarder dollar) i direkta ekonomiska förluster.

   Norstra Kina var det värst drabbade området, med hela städer översvämmade och floderna som gränsar till Nordkorea hade svällt till kritiska nivåer, vilket föranledde rädsla för översvämningar i båda länderna.

   (Källa: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ ALeqM5juX85JVgP2tsnqUSZxNgLuXejxDw)

    

    

   I Pakistan

   Översvämningarna år 2010 I Pakistan började i juli efter kraftiga monsunregn. Över

   2.000 människor dog och över en miljon hem har förstörts. Och uppskattningsvis 20 miljoner

   människor har skadas eller är hemsa.

   (Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Pakistan_floods)

    

    

   I Australien

   I  januari  2011,  blev  Queensland  i  Australien  drabbat  av  massiva  översvämningar som beskrivs som en katastrof av bibliska proportioner. Mer än 20 städer var avskurna

    

   eller översvämmade över ett område större än Frankrike och Tyskland. Krisen utstes av Australiens blötaste vår någonsin. Minst sex flodsystem i Queensland bröt sina banker. Översvämningarna drabbade omkring 200.000 människor, och många evakuerades. De skadorna kan kosta miljarder australiensiska dollar att reparera.

   (Källa: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12102126)

    

    

   6. Stora globala jordbävningskatastrofer

    

   I Kina

    En skalv i maj 2008 med magnitud 8 i Sichuan-provinsen ödelade ett stort område i sydstra Kina och minst 87.000 människor blev dödade eller saknades.

    En skalv på 6,2 skakade Golmud i augusti 2009, utste jordskred och ca 30 bostäder kollapsade.

    I april 2010 dödades minst 589 människor och mer än 10.000 skadades efter en magnitud 6,9 jordbävning i stra Kina.

   (Källa: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/

   china/7588401/China-earthquake-kills-hundreds.html)

    

    

   På Island och andra länder

   En vulkan förlamade flygtrafiken i Europa flera dagar, avbröt resor för mer än sju miljoner människor. Andra vulkaner i Kongo, Guatemala, Ecuador, Filippinerna och Indonesien fick folk att fly mot kerheten. Detta efter att översvämningar, jordskred och flera skalv dödat hundratals tidigare under året.

    

   I Indonesien

   Under  en  24-timmarsperiod  i  oktober,  fick Indonesien  trifecta  of  terra  terror:  en dödlig jordbävning med magnitud 7,7, en tsunami som dödade mer än 500 personer och ett vulkanutbrott som orsakade att mer än 390.000 människor ste fly.

   (Källa: http://seattletimes.nwsource.com/html/

   businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)

    

    

   Världen runt

   I början av januari 2010 drabbade tre starka jordbävningar Salomonöarna, ljt bara några veckor senare av 7,0 jordbävningen som raserade en del av Haiti, lämnade mer än en miljon människor hemsa och dödade mer än 230.000 och skadade 300.000. Sydkorea och Japan var också drabbade. Sedan drabbades Chile av en 8,8 jordbävning, en av de starkaste som uppmätts. Fler seismiska händelser ljde i Japan, Mexiko, Sumatra och nu senast stra Kina. I april (2010) den sammanlagda dödssiffran från dessa naturkatastrofer är stan 250.000.

   (Källa: http://www.businessweek.com/news/2010-04-15/killer- quakes-on-rise-with-cities-on-fault-lines-roger-bilham.html)

    

   7. Matbrist i världen

    

   Orutsägbart väder hotar livsmedelsstabiliteten:

   På tisdag den 7 september 2010, presenterade den lankesiskbaserade International Water Management Institute (IWMI) en rapport till en internationell samling forskare vid World Water Week i Stockholm. Varningar för att klimatförändringarna kommer att skapa mer ojämn nederbörd, i rapporten konstateras att olitlig timing och varierande mängder regn kommer att ha allt tydligare effekter på livsmedelsförsörjning och ekonomisk tillväxt.

   Detta beror delvis på det faktum att ungefär 66% av grödorna i Asien vattnas enbart med regn i stället för bevattning och i Afrika är det hela 94%. För att belysa dessa aktuella exempel på extremt torra förhållanden som leder till sommarens förödande ryska bränder och motsatsen genom olycksbringande pakistanska översvämningar, säger Sunita Narain, chef för Indiens Center for Science and Environment (CSE): Vi närmar oss en punkt där vi får mer vatten, mer regniga dagar, men det är mer varierande, så det leder till torka och det leder till översvämningar.

   (Källa: http://www.france24.com/en/20100907- erratic-global-weather-threatens-food-security)

     

   8. Global uppvärmning: Guide Grad-r-Grad

    

   Om den globala uppvärmningen fortsätter i nuvarande takt står vi inr utrotning. Så vad exakt kommer att hända när jorden värms upp? Här är en grad-för-grad guide, om vad som förväntas av Six Degrees: Vår framtid på en varmare planet, av Mark Lynas, i National Geographic, januari 22, 2008 (Lynus, M, 2007)

    

   1º C ökning

   Ett isfritt hav absorberar mera värme och påskyndar den globala uppvärmningen, sötvatten förloras på en tredjedel av världens yta, låglänta kuster översvämmas. Chans att undvika en grad av global uppvärmning: noll

    

   2º C ökning

   Européer dör av värmeslag, skogar härjas av eld, stressade växter börjar släppa ut koldioxid i stället för att absorbera det, en tredjedel av alla arter är utrotningshotade.

   Chans att undvika två grader av den globala uppvärmningen: 93%, men endast om utsläppen av växthusgaser minskas med 60% under de närmaste 10 åren.

    

   3º C ökning

   Kolutsläpp från vegetation och mark ökar den globala uppvärmningen, Amazonas regnskog dör, superorkaner drabbar kuststäder, svält i Afrika.

   Chans att undvika tre grader av den globala uppvärmningen: lig, om ökningen uppgår till två grader och triggar kol-cykelns feedback från mark och växter.

    

   4º C ökning

   Permafrosten tinar snabbt och gör att den globala uppvärmningen inte kan stoppas, mycket av Storbritannien blir obeboeligt på grund av svåra översvämningar, Medelhavsområdet överges.

   Chans att undvika fyra grader av den globala uppvärmningen:lig, om ökningen når tre grader och orsakar att permafrosten tinar.

    

   5º C ökning

   Metan från havsbotten accelererar den globala uppvärmningen, isen är borta från båda polerna, människor flyttar för att söka föda och försöker förgäves att leva som djur på land.

   Chans att undvika fem grader av den globala uppvärmningen: försumbar, om ökningen fram till fyra grader släpper ut lagrad metan från havsbotten.

    

   6º C ökning

   Livet på jorden slutar och apokalyptiska stormar, översvämningar, svavelvätegas och eldklot av metan rasar över hela världen med kraften av atombomber, bara svampar överlever.

   Chans att undvika sex grader av den globala uppvärmningen: noll, om höjningen går fem grader, då kommer all feedback att vara utom kontroll.

   Föroreningar från gödsel.

    

   9. Föroreningar från gödsel

    

   I USA

      Cirka 13 procent av de inhemska dricksvattenbrunnarna i Mellanstern innehåller farliga halter av nitrater från gödsellaguner eller läckor.

      År 2001 tvingade EPA fem grisgårdar att leverera buteljerat vatten till lokalbefolkningen, eftersom verksamheten på gårdarna hade förorenat det lokala dricksvattnet.

      En undersökning år 1997 visade att 82 procent av lantbruken med djur producerade kväve som överskrider markens kapacitet och 64 procent av fosforöverskottet berodde på verksamhet med fjäder.

      En färsk rapport från Chesapeake Bay identifierade hönsgödsel som den primära orsaken till föroreningen i viken.

   (Källa: http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/gve.pdf)

    

    

   10. De Nobla Kvalitéerna (NQ) hos djur och människor

    

   Genom meditation har jag upptäckt att de Nobla Kvalitéerna (NQ) hos olika arter kan mätas i procent för att visa hur de förkroppsligar kvaliteter av medkänsla och oslviskhet.

    

   Hundar och grisar, till exempel, har vardera en imponerande NQ på 30%. Kor har en NQ på 40%. Däremot djur med mer våldsamma eller köttätande tendenser har lägre NQ. Lejon, till exempel, har en NQ på 3% och tigrar, 4%.

   Medan människor har genomsnittet av oss NQ på 10%, har många av oss bara har 3% Nobel Kvalitet. Människor kan lära av dessa exempel på Nobel Kvalitet hos våra medinvånare.

   ~Supreme Master Ching Hai

    

   De kärleksfulla kvalitéerna(LQ) hos djur och människor

    

   Det är den ovillkorliga, kärleksfulla kvaliteten utöver kärleken mellan man och hustru, mor och son, den kärlek vi har till alla varelser. Vi är redo att offra och hlpa, när det gäller våra välgörare, främlingar eller fiender. ~Supreme Master Ching Hai

   Nedan visas Loving Quality (LQ) procent hos några representativa djur och människor som Mästaren Ching Hai har delat genom sina himmelska insikter:

    

       Husdjur: Skala från 80% till 300%

   Hund

   110%

   Gris

   120%

   Kyckling

   90%

   Buffel

   110%

   Häst

   180%

    

    

    

       Vilda djur: från 20% till 300%

   Apa

   100%

   Björnar

   110%

   Elefant

   100%

   Valar

   300%

   Ko

   300%

   Delfin

   110%

   Tiger

   20%

   Lejon

   21%

    

       Människor: Genomsnittligt är det 20% De högsta på den här planeten: 90% De lägsta på den här planeten: 5%

   Helgon: Tusentals% och de är inte människor!

    

   NQ och LQ är viktiga medan IQ kanske eller kanske inte är det! Vi bör odla denna LQ. Människor bör se tillbaka på hur vi spenderar vår dyrbara, korta tid på den här planeten.

   ~Supreme Master Ching Hai


    


     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *