• Kapitel 4. Anta vegan lagstiftning och politik > II. Regeringarna måste vidta brådskande åtgärder
  • II. Regeringarna måste vidta brådskande åtgärder   Landernas regeringar maste gora nagot. Manniskorna i alla lander maste gora nagot. Bara for att vi fortfarande kan sitta har i lugn och ro och prata, bara for att i vart omrade det annu inte ar vattenbrist eller matpriserna gar upp betyder inte att det inte kommer att handa samma sak med oss snart.

    

   Vi maste gora nagot for att undvika den tragedi som redan drabbar miljarder andra manniskor. Det finns en miljard hungriga manniskor redan nu, pa grund av klimatforandringarna och brist pa vatten och mat. Var snalla och vidta atgarder nu, det ar mycket enkelt. Bara vara veg. Bara vara veg ar verkligen bra just nu och det kommer att vara tillrackligt for en lang tid framover.


    Sprid information om en växtbaserad livsstil


   Människor är inte riktigt välinformerade om vad som ligger på tallriken. Det lilla, inpackade köttet som ligger på tallriken som inte liknar någonting som det kom ifrån.

   Den så kallade traditionen passerar från en generation till nästa. Och hela samhället stödjer bara att det är ett naturligt sätt att leva. Så nu har människor blivit mer medvetna om den grymhet som vi behandlar djur på. Så jag tror att vi, människor, vänder oss mot mer medkänsla och respekt för allt liv.

   Många inser inte att de skadliga utsläppen kommer från djurindustrin eller att död föder död och de är inte medvetna om att kött är en annan typ av beroendeframkallande gift. De är inte medvetna om att köttet förstör vår planet.

   Regeringarna måste förklara för folk att det är verkligt skadligt nu och det är en nödsituation och människor ska sluta äta kött. Det är inte en fråga om personligt val längre. Det är frågan om liv och död på planeten.

   I fall en katastrof var överhängande, skulle regeringar evakuera människor på nolltid.  Och i händelse av krig, blir människor alltid informerade om hur man skyddar sig.  Regeringarna rekryterar även nya armémedlemmar så att de kan gå ut och skydda landet eller gå ut i krig.

   Så, detta fall är ännu mer angeläget än krig. Jag är säker på att regeringen kommer att ha en lösning på det. Jag är säker på folket kan få information var som helst i landet. Regeringen har makt som åligger dem att göra detta.

   Regeringarna måste hjälpa till. Fördela mer information, uppmuntra mer vegetarisk livsstil, bombardera hela planeten med en ny energi av medkänsla och kärlek och hälsa så kommer alla att gå med. Stödjande energi är mycket viktigt.

   De måste sprida det överallt. De måste ge broschyrer till folk att läsa, göra det till en offentlig uppgift att göra det. De måste ge ett officiellt godkännande och låta alla få reda på nyttan av vegetarisk kost. De måste skapa webbplatser för vegetariska menyer, allt gratis, klasser för vegetarisk matlagning, vegetariska klubbar. Gör det officiellt så kommer alla att följa efter en lycklig utveckling, en ny förändring i världen.

   Det viktigaste är att människan och alla medborgare runt om i världen bör känna till de stora fördelarna med att bli vegetarian för att rädda jorden. De bör få veta hur farlig och brådskande vår nuvarande situation är. Det är det viktigaste.

   De bör också veta hur mycket nytta som vegetarisk kost, icke-dödande kost, kan leda till för mänskligheten, för att inte tala om den moraliska aspekten. För det första talar vi om den vegetariska kostens fördelar för vår hälsa och hur den räddar planeten, då kommer våra barn att ha ett hem att leva i, i framtiden.

   Vi har bara detta enda hem: Jorden. Om den blir förstörd, kan inget annat byggas, till skillnad från ett hus som kan byggas om, vi kan inte bygga en annan Jord när den är förstörd.  Det är inte så enkelt. Det viktigaste för regeringen att göra, är att sprida information till allmänheten.    Sprid information om en växtbaserad livsstil


   People are not really well-informed about what's on their plate.Människor är inte riktigt välinformerade om vad som ligger på tallriken. Mostly the little, packed meat that went on their plate doesn't resemble anything of where it came from.Det lilla, inpackade köttet som ligger på tallriken som inte liknar någonting som det kom ifrån.

    

   The so-called tradition keeps passing on from one generation to the nex

    

   Den så kallade traditionen passerar från en generation till nästa. And the whole society just supports it as a natural way of life.Och hela samhället stödjer bara att det är ett naturligt sätt att leva. So now people have become more aware of the cruelty that we measure upon animals.Så nu har människor blivit mer medvetna om den grymhet som vi behandlar djur på. So I think we, people, turn to more compassion and respect for all life.Så jag tror att vi, människor, vänder oss mot mer medkänsla och respekt för allt liv.

    

   Many don't realize the harmful emissions of the livestock industry or that killing begets killing, and they are not aware that meat is another kind of addictive poison.Många inser inte att de skadliga utsläppen kommer från djurindustrin eller att död föder död och de är inte medvetna om att kött är en annan typ av beroendeframkallande gift. They are not aware that meat is destroying our planet.De är inte medvetna om att köttet förstör vår planet.

    

   The governments have to explain to people that it's truly harmful now and this is an emergency that people should stop eating meat. It's not a matter of personal choice anymorRegeringarna måste förklara för folk att det är verkligt skadligt nu och det är en nödsituation och människor ska sluta äta kött. Det är inte en fråga om personligt val längre. It's a planetary life–and-death mDet är frågan om liv och död på planeten.

    

   In the case of imminent disaster, the governments would evacuate people in no timeI fall en katastrof var överhängande, skulle regeringar evakuera människor på nolltid. And in the case of war, people are always informed how to protect themselves. Och i händelse av krig, blir människor alltid informerade om hur man skyddar sig. The governments even recruit new army members so that they can go out and protect the country or go out to war. Regeringarna rekryterar även nya armémedlemmar så att de kan gå ut och skydda landet eller gå ut i krig.

   So, in this case, it's even more urgent than war.

   Så, detta fall är ännu mer angeläget än krig. I'm sure the government will have a solution to it.Jag är säker på att regeringen kommer att ha en lösning på det. I'm sure the people can be informed anywhere in the nation.Jag är säker på folket kan få information var som helst i landet. The government has the power that's vested in them to do this.Regeringen har makt som åligger dem att göra detta.

    

   The governments have to helpRegeringarna måste hjälpa till. Distribute more information encouraging more vegetarian diet lifestyle, just bombarding the whole planet with a new energy of compassion and love and health and then everybody will join in. Supportive energy is very important.Fördela mer information, uppmuntra mer vegetarisk livsstil, bombardera hela planeten med en ny energi av medkänsla och kärlek och hälsa så kommer alla att gå med. Stödjande energi är mycket viktigt.

   They have to publicize it everywhere.

   De måste sprida det överallt. They have to give leaflets to people to read, make it a public job to do it.De måste ge broschyrer till folk att läsa, göra det till en offentlig uppgift att göra det. They have to give an official endorsement and let everybody know about the benefit of the vegetarian diet.De måste ge ett officiellt godkännande och låta alla få reda på nyttan av vegetarisk kost. They have to create websites for vegetarian menus, all free of charge, class for vegetarian cooking, vegetarian clubs. Make it official, and then everybody would follow like a happy trend, some new change in the world.De måste skapa webbplatser för vegetariska menyer, allt gratis, klasser för vegetarisk matlagning, vegetariska klubbar. Gör det officiellt så kommer alla att följa efter en lycklig utveckling, en ny förändring i världen.

    

   The most important thing is that humankind and all citizens around the world should know the great benefit of becoming vegetarian to save the EarthDet viktigaste är att människan och alla medborgare runt om i världen bör känna till de stora fördelarna med att bli vegetarian för att rädda jorden. They should know how dangerous and how urgent our current situation is.De bör få veta hur farlig och brådskande vår nuvarande situation är. This is the most important thing.Det är det viktigaste.

   They should also know how much benefit the vegetarian diet, the non-killing diet, can bring to humankind, let alone the moral aspect.

   De bör också veta hur mycket nytta som vegetarisk kost, icke-dödande kost, kan leda till för mänskligheten, för att inte tala om den moraliska aspekten. Firstly, we talk about how the vegetarian diet benefits our health and saves the planet, then our children would have a home to live in the future.För det första talar vi om den vegetariska kostens fördelar för vår hälsa och hur den räddar planeten, då kommer våra barn att ha ett hem att leva i, i framtiden.

   We only have this one home: Earth.

   Vi har bara detta enda hem: Jorden. If it is destroyed, another one cannot be built, unlike a house, which can be rebuilt, we can't build another Earth if it's destroyed.Om den blir förstörd, kan inget annat byggas, till skillnad från ett hus som kan byggas om, vi kan inte bygga en annan Jord när den är förstörd. It's not that easy. Det är inte så enkelt. Therefore, the most important thing for the government to do is to spread information to the public.Det viktigaste för regeringen att göra, är att sprida information till allmänheten.


   Förbjud kött på samma sätt som rökning är förbjudet


   Vegetarianism bör vara ett sätt att leva.

   Det ska inte finnas någon diskussion längre.

   Vi måste förbjuda kött. Vi förbjuder det nu genom att visa hur man äter och lagar vegetariskt. Det är verkligen för överlevnad. Gör det till din livsuppgift att informera människor om faran av att äta kött och visa dem lösningen.

    

   De förbjöd cigaretter och det är förbjudet. De förbjöd droger och det är förbjudet. Samma sak med klimatförändringar. Om de bara gör det som de vet är bra, då går det väldigt snabbt. På kort tid kommer vårt klimat att tillfriskna eller effekterna att avta.

    

   Om vi inte föder upp boskap eller djur längre då kommer jorden att bli mer hållbar: inga fler växthusgaser eller metangas från djuren, det kommer inte att multipliceras hela tiden. Oavsett vilka djur vi redan har, behåller vi dem.Ingen mer uppfödning för kött och i vinstsyfte. Då kommer Jorden att återhämta sig. Efter ett tag, kommer korna att vara borta den naturliga vägen och då planteras all mark med träd och grönsaker igen.

    

   Om vi jämför utvecklingen med tobak, som är en annan substans som dödar lika som kött, först efter år 1950, då den första stora forskningsrapporten kom ut som visade att tobak orsakar lungcancer, började regeringen genomföra rökförbud, gradvis mer och mer fram till idag; mer än 80 länder har någon form av offentligt rökförbud.106

    

   Studier visar att rökförbudet faktiskt hjälpt människor att sluta röka, och de som slutat blev lyckligare på grund av förbudet, eftersom de visste att deras vana var dålig för dem.

    

   Likadant är det med kött, som vi alla nu vet genom forskningen, är en mycket dålig vana som dödar oss och våra barn, våra nära och kära, och dödar vår planet.

    

   Så ett förbud mot kött kommer att bli en stark kraft för att genomföra utvecklingen mot en vegan värld. Från Kris till Fred: den ekologiska veganska vägen är svaret

    

   Eftersom en bra ledare stoppar det som är dåligt för folket och underlättar det som är bra för dem. De kan underlätta, det vill säga, genom offentliga informationskampanjer i media och via skolor för att informera om fördelarna med det hälsosamma, livräddande sättet att leva som också räddar planeten.


   Vi har inget annat val


   Antingen byter vi eller kommer vi alla att försvinna 

   Först och främst måste vi veta att vi inte har något annat val än att ändra oss, antingen det eller planeten. Antingen byter vi, eller så kommer vi alla att gå. Det finns inget val längre.

    

   Om vi inte stoppar boskapsuppfödningen och vanan att äta kött, kommer vi inte att kunna rädda planeten, inklusive uppfödarna och deras köttverksamhet. Så jag tror att vi måste välja mellan våra liv och yrket. Vi måste överleva först. Vi måste tänka på planetens folk som helhet, inte bara på våra affärer. Det är verkligen så brådskande.

    

   Med tanke på denna kritiska nödvändighet, skulle dessa människor som är ekonomiskt bundna till köttindustrin vara villiga att ändra sig om de var ordentligt informerade och visste hur viktigt det är att förändra sin livsstil och sitt yrke. De har många starka motiv. Till exempel är det första att rädda planeten från en klimatkatastrof, rädda allt liv i den här världen.

    

   Om vi inte stoppar det, kommer vi att fortsätta på en väg mot total katastrof och massutrotning, som påverkar alla, oavsett om man är involverad i verksamhet med kött, transport av det, osv. eller inte, eller har ett jobb relaterad till köttindustrin.

    

   Sluta att döda djur och kriga och bygg upp landet igen

    

   Saken är den att ledarna borde veta vad som är högst prioriterat. Vad är det för mening att oroa sig för krig eller sin status eller om någonting annat, när planeten kommer att bli förstörd? Så just nu måste alla ledare koncentrera sig på att rädda vår planet och att sprida information och göra nya lagar för människor att leva ett mer värdigt liv.

    

   Det behövs inte ens lagar, men lagar är kanske bättre, bara mer konkret, annars är man redo. Det är bara att regeringar måste implementera några fler regler och påminna folk att vara goda, att vara rättfärdiga, att följa kärlekens lag som att inte döda djur, inte äta djur, och inte göra något skadligt mot djur eller andra människor eller ens mot miljön.

    

   Det måste bli en mer konkret och mer dynamisk verksamhet. Först, alla krig måste upphöra. Pengar och gods skall endast vara till för att upprätthålla och ge näring åt alla varelser – vi har att distribuera alla varor på planeten till alla. Till exempel, om det inte vore krig, skulle de pengarna kunna föda hela världen, gratis, i många decennier, så mycket kostar krigen.

    

   Allt dödande och tortyr av människor och djur måste upphöra. All skogsskövling, skador på miljön och träden, allt sånt måste upphöra. Ledarna kommer bara lagstifta om vad som är fördelaktigt, fridfullt och om möjligt skydda andliga grupper.

    

   Dela välstånd bland alla: Distribuera tillräckligt med mat och kläder till behövande människor och djur. Bygg skyddande områden för alla, för människor och djur - skydda alla liv. Återskapa skogar, rena floder, sjöar, hav och skydda dem, ge belöningar till gröna och djurskötselgrupper. Rensa bort, avlägsna alkohol och illegala droger, kött och animaliska produkter. Laboratorieförsök med djurplågeri måste upphöra. Rensa bort djurfabriker och slakterier. Låt intagna eller soldater gå och hjälpa människor, odla grönsaker eller göra produktiva uppgifter. Ge stöd och hjälp åt ekologisk grönsaksodling. Ge bidrag till utbildning inom hälsorelaterade områden.

    

   Företag som producerar vapen måste reduceras till noll. Rensa upp vårt samhälle från alla skadliga produkter och aktiviteter. Ge trygghet och tröst till alla, så ingen behöver begå brott på grund av brist på grundläggande förnödenheter och utbildning. Ta bort gränser och ge alla samma status och respekt som medborgare.

   Om regeringarna ens måste behålla arméer, så måste de omskola dem för att hjälpa människor i katastrofområden i brådskande fall och att bygga bostäder där det är nödvändigt och hjälpa människor i nödens stund. Allt detta måste göras och även mer. Allt som hjälper andra människor, hjälper medborgarna, och hjälper djuren och miljön, alla regeringar, ledare måste Från Kris till Fred: den ekologiska veganska vägen är svaret försöka sitt bästa för att implementera åtgärder för detta och de måste göra det redan nu.   Köttindustrin är ett förlustföretag


   Det är ineffektivt vad gäller användningen av energi och resurser

   Data Source: Physicians Committee for Responsible Medicine,“Health vs. Pork: Congress Debates the Farm Bill, ”Good Medicine,Vol. XVI, 4 (Autumn 2007). www.pcrm.org/magazine/gm07autumn/health_pork.html

   Branschen är dålig, dålig, en dålig affär och är inte lönsamt alls för hela planeten, för någon. Det är det mest ineffektiva företaget med mycket höga produktionskostnader för el, vatten och säd för att producera samma mängd så kallade "livsmedel", som är utbytbart. Vi har bättre mat än kött.

    

   Det beror på subventioner och skattemyndigheter.
   Till exempel, om regeringen inte gav alla subventioner till köttindustrin, så skulle en hamburgare som vissa människor äter och som produceras genom att man hugger ner skogarna enbart i Indien, kosta 200 dollar!

   I USA, även innan svininfluensan påverkade svinuppfödningsföretagen, hade grisnäringen tappat miljarder dollar.Why? Varför? Eftersom de inte har råd att utfordra sina djur med spannmål på grund av de höga livsmedelspriserna och matpriserna blir högre och högre nuförtiden. Så, hur överlever de? Dina skattepengar går till regeringen och regeringen subventionerar dem. Så det är ett förlustföretag.
    

   Överallt, från USA till Kina och i EU, måste regeringen subventionera kreatursuppfödarna genom att betala dem åtminstone tiotals miljarder dollar varje år! Men det är dina pengar som du äter! Om du kunde äta det och vara frisk och glad, då det skulle vara rimligt. But it's not!Men så är det inte!

    

   Köttindustrin för med sig tunga sjukvårdskostnader

   Dessa hamburgare innehåller alla delar av djur som du inte ens vet var de kommer från, och de innehåller alla typer av bakterier, alla typer av sjukdomar109. Om du vill ha information från medicinska tidskrifter eller medicinska forskare, kommer de att säga allt detta. Inte nog med att vi betalar en massa skattepengar för subventioner till köttindustrin, vi betalar mycket mer skattepengar för sjukhusvistelser, för nedgrävning av våra nära och kära, för hjärtesorg som vi måste bära hela livet för att vi förlorat en eller många av våra käraste.

   Köttindustrin tillfogar djur ett oändligt lidande

   Allt detta lidande är onödigt för vår bräckliga kropp att bära. Om vi undviker kött, kommer vi att undvika allt detta - kostnader för sjukhus, medicin. Och inte bara det, innan vi får medicin låter vi ännu fler djur lida genom att experimentera med dem genom vivisektion, djurförsök, genom att injicera kemikalier i deras kroppar, genom att låta dem lida, tortera dem utan slut, bara för att få den medicin som vi känner oss trygga med för humant bruk. Och åter igen, det är fortfarande inte säkert för människor.

    

   Allt detta lidande, alla dessa skattepengar försvinner i olika riktningar. De hjälper oss inte alls. Det är bara slöseri med resurser, pengar, och människors hälsa och lycka. Det är bara slöseri. Det är bara en väldigt, väldigt, väldigt dålig affär.

   Köttindustrin är fruktansvärt skadlig för oss i alla tänkbara situationer, ur alla tänkbara aspekter. Nu, om bidragen inte går in för att stödja dem, går djuruppfödarnas verksamhet inte ihop. Så jag föreslår att regeringen inte ger några fler subventioner till animalieproduktionsindustrin. Be dem istället att konvertera till vegan jordbrukare.

    

   Jobb inom köttindustrin är en fara för arbetstagarna

   Förutom allt detta, är det inte heller en säker arbetsplats för majoriteten av arbetarna i köttindustrin. Det är ett av de farligaste jobben med de högsta nivåerna av skador och exponering för kemikalier och sjukdomar som influensa, svininfluensa, fågelinfluensa och galna kosjukan, som alltid är dödlig.

   Nu måste vi fråga oss: Är det värt det? Detta är inte att tala om effekten av köttet på konsumenterna i fråga, om alla sjukdomar - cancer, diabetes och hälsoproblem och hjärtsjukdomar. Nästan alla sjukdomar som man kan namnge kommer från köttdiet eller närliggande. Så, ett bättre val för sitt uppehälle, skulle vi inte kunna välja ett som hjälper oss själva och andra att hålla oss friska, i stället för ett yrke som gjort att människor och vi själva blir sjuka och dör unga?

   "Den kraftfulla myten om att industriell mat är billig och överkomlig, överlever bara för att alla dessa miljö- hälso- och sociala kostnader inte läggs till priset på industriell mat. När vi beräknar det verkliga priset, är det klart långt ifrån billigt. Det nuvarande systemet för livsmedelsproduktion, lägger häpnadsväckande stora finansiella bördor på oss och kommande generationer. “110

   - AlterNet.Org

    

   Förbud mot kött är det enda sättet att rädda planeten


   Allt man gör med en medkännande inställning är bra för oss och det är glädjande för himlen. Och det kommer att rädda planeten. Det är inte bara en god affär, det kommer att rädda planeten och det kommer att rädda oräkneliga liv, nu och i framtiden, inklusive dem som deltar i köttverksamheten. Det är därför som Buddha nämnde köttindustrin som ett av de fem företag som människor bör inte engagera sig i.

   Köttindustrin är en dålig affär. Det är väldigt dåligt för oss. Och de andra fyra är: affärer med vapen, människohandel, affärer med berusningsmedel och företag i gift. Alla dessa skadliga företag är dåliga för oss, nu och i framtiden.


   Uppmuntra, stöd och subventionera ekologiskt jordbruk

   Regeringen skulle kunna uppmuntra jordbrukare att odla grödor och ge dem stöd att odla grönsaker för att ersätta förlusten av kött. Ju mer de odlar, desto mer stöd får de. Och bönderna måste också få reda på att de skulle göra världen en stor tjänst.

    

   De skulle bli stora hjältar, världens räddare, om de odlar grönsaker för att föda människor i stället för att föda upp djur, och låter djuren vara. Regeringen måste berätta för dem att de måste behandla djuren med all godhet tills de har gått tillbaka till himlen naturligt.

    

   För närvarande är denna praktik inte utbredd eller uppmuntras inte av regeringen eller av media. Så min ödmjuka åsikt, i stället för bidrag till de jordbrukare som förlorar pengar på kött eller på grund av att köttet var behäftat med sjukdom eller något, kan regeringen subventionera bönderna så de har mer ekonomiskt stöd att falla på tills det blir stabilare som ett sätt att leva och marknaden har större efterfrågan på ekologiska livsmedel. Då kommer jordbrukare gärna odla mer vegetarisk mat att leverera för människors hälsa och planeten.

    

   Regeringen kan ge dem utsäde och utbildning om bättre sätt att odla utan att använda konstgödsel, eftersom bönderna ibland helt enkelt inte är väl informerade om skadorna av boskapsskötsel eller om kemikalier och konstgödsel och bekämpningsmedel.

    

   Jordbrukarna informeras inte om ett bättre sätt att odla grönsaker och göra en större vinst. Regeringen kan hjälpa parterna att genomföra åtgärder för att bevara marken och förbättra kvaliteten på sina produkter så att deras köpare kan lita på dem, etc. Regeringen kan också ställa in en certifiering och standardisering av kvaliteten för att ytterligare främja den ekologiska, veganindustrin.

    

   Organic Farming is Easy to ImplementEkologiskt jordbruk är enkelt att genomföra

   Just nu är ekologisk mat inne. Och det är väldigt hälsosamt för alla. And it's in very big demand.Och det är en mycket stor efterfrågan.

    

   I vår förening har vi många medlemmar som idkar ekologiskt jordbruk.And it's proven that anyone can do it. Och det är bevisat att alla kan göra det. Alla som är intresserade kan logga in på vår hemsida för att få reda på all information hur man startar ett ekologiskt jordbruk. Det är så enkelt, så enkelt, man behöver inte ens mycket vatten. Och maten växer så snabbt och även en eller två personer kan ta hand om många hektar utan större problem alls.

    

   Vi ber folk att starta ekologiska jordbruk, vi visar hur man sparar regnvatten, grundvatten, och bevarar mark, planterar träd för att locka regn, etc. I Alwar distriktet i Rajasthan, Indien, kunde en indisk by få tillbaka tillräckligt med vatten så att det återuppväckte fem floder - fem floder - som hade varit döda förut, de hade torkat upp förut, på grund av att man använde av för mycket vatten. Vi kan lära av dem också.

    

   Vi har http://SupremeMasterTV.com för att informera alla som är intresserade av det. It's not much capital needed even. Det är inte ens mycket kapital som behövs. Även om kapital behövs, bör regeringen ge dem stöd som bidrar till det ekologiska jordbruket istället för att använda det för att hjälpa köttproducenterna, vilket är skadligt för oss. Att hjälpa en ekologisk odling är bra för alla, inklusive jordbrukaren.

    

   Servera vegan skolmåltider och stöd lokala matproducenter

   Efter vad jag förstår, utvecklas kanske kompletta system där skolorna är anslutna till de jordbrukare som arbetar på ett hållbart sätt, men utnyttjas inte fullt.

    

   Det är ett program som började i Europa och Japan och det finns nu även i USA, där en grupp av individer som de som tillhör ett livsmedelskooperativ har utvecklat en relation med en jordbrukare eller jordbrukare, som åtar sig att förse dem med färska råvaror. De odlar sedan ett utbud av mat och människor köper färsk mat av dem.

    

   Detta har blivit mycket populärt och på många ställen finns en väntelista nu. Gårdarna är vanligtvis hållbara och ekologiska. Det är en bra situation, eftersom människor får hälsosam mat samtidigt som de kan lita på och stödja jordbrukarnas utkomst och miljön på samma gång.

    

   Jag är säker på att om regeringarna stöder ekologiskt jordbruk, kommer det att bli en trend på nolltid.

    

   Om regeringarna går i spetsen med budskapet att detta är hur man är grön och hur man skyddar planeten, då skulle jordbrukarna gärna odla mer veganmat.

    

   Att sprida metoder för ekologisk odling skulle bidra på så många sätt.

    

   Fördelarna med ekologiskt vegan jordbruk

   Fördelarna med ekologiskt jordbruk för människors försörjning, för människors hälsa och för djurens hälsa, naturresurser och omsorg om vår planet, alla dessa fördelar som vi inte ens kan föreställa oss, kan vi inte ens uppskatta allt här. Ekologiskt jordbruk hjälper inte bara till att skydda planeten, det kommer även hjälpa till att undanröja hunger.


   Att återgå till traditionella, ekologiska odlingsmetoder är redan framgångsrikt beprövat i Afrika, till exempel och på vissa platser som Amerika, Europa och Australien. Ekologiskt vegan jordbruk växer mycket, mycket snabbt och är mycket, mycket lönsamt just nu, eftersom det finns en växande efterfrågan. Människor är mer informerade om skadorna av kött och bättre informerade om fördelarna med en vegetarisk kost. Så organiskt, vegan, vegetabiliskt jordbruk är väldigt, väldigt, väldigt bra för alla som vill byta inriktning på sitt jordbruk.

    

   Det finns redan många framgångsrika historier om ekologisk odling på den afrikanska kontinenten. Till exempel i området kring Kapstaden, i Sydafrika, finns ett växande antal 100 % ekologiska trädgårdar, med grödor som säljs lokalt. En liknande operation har inletts i Kenya. Och i Uganda, där organiska gödselmedel har nyligen infört, syns redan en succé med jorden och skördarna. 112

    

   På Supreme Master Television, visar vi också en hel del om ekologiskt jordbruk, på vår hemsida också, http://SupremeMasterTV.com. På den här hemsidan, delar vi en hel del info om hur man startar ett ekologiskt jordbruk, som är mycket lönsamt, kräver mindre vatten, mycket mindre arbete och är mycket fördelaktigt för vår hälsa, för arbetarna och för planeten.

    

   Om du äter ekologiska grönsaker, måste du knappast åka till sjukhuset och alla pengar kan vi spara till bättre utbildning för barnen, bättre äldreomsorg, och bygga fler vackra vägar, mer utrustning, uppfinningar och använda mer till hållbar energi, gratis för alla. Gratis energi för alla, gratis utbildning för alla barn, fri vård för alla äldre och gratis mat för alla, minst en miljard, hungriga människor i världen. Fördelarna har inget slut.

    

   Hållbar odling och hög avkastning

   Det har konstaterats att en storskalig förändring till ekologiskt jordbruk kan föda världen. Forskning i Danmark och på andra håll har visat större avkastning från ekologisk odling på mark som tidigare var underutnyttjad. 113

    

   Faktum är att stora skördar som produceras av det konventionella jordbruket är på bekostnad av jordens, vår hälsa, och för miljön. Och dessa enorma, en enda gröda, till exempel soja, produceras oftast för att mata djur för köttproduktion, inte för människors konsumtion.

    

   I Afrika, gjorde FN: s miljöprogram en studie där de fann att skördar fördubblades när de små jordbrukarna använder ekologiska produktionsmetoder.114 I det här fallet, eftersom organiska metoder såsom kompostering och växelbruk förbättrar jorden istället för att köpa gödningsmedel och bekämpningsmedel, kan ekologiska lantbrukare använda sina pengar till att köpa bättre utsäde.

    

   En annan forskning i USA fann att ekologiskt jordbruk skulle kunna användas för tredubblad avkastning. En av de viktigaste faktorerna som gör det möjligt att få hög avkastning var att bönder planterar baljväxter, som bönor eller sojabönor och täckodlade mellan vegetationsperioderna, vilket gav tillräckligt med naturligt kväve i marken för att säkerställa stora skördar.

    

   Livsmedelsbristen i världen fortsätter att förvärras, fler och fler människor går hungriga varje dag, så om vi bara stoppar djuruppfödningen och inte matar dem med all majs och använder all spannmål och grönsaker till djuren, så kan maten som vi producerar, föda två miljarder människor till redan nu.

    

   Minska användningen av bekämpningsmedel och gödningsmedel

   Ekologiskt jordbruk är även bra för djuren, alla varelser på denna planet, till och med träd och mark, delvis för att det inte används kemiska gödningsmedel eller bekämpningsmedel, vilka många anses av USA:s Naturvårdsverk och Europeiska Unionen vara potentiellt cancerframkallande och även nedbrytande för våra bikolonier och dödar många andra djur som vi inte ens kan namnet på här.

    

   En av de amerikanska studierna visar att om i USA "åtta miljoner hektar producerande gårdar gick över till ekologiskt, då skulle risken för bekämpningsmedel minska med 97%. Kan du tänka dig? Konstgödsel och bekämpningsmedelsavrinning är också kända för att bidra till havets döda zoner. Vi dödar vår planet med bekämpningsmedel och konstgödsel. 116 

    

   Över 2,3 miljarder kilo bekämpningsmedel används i hela världen varje år! Och endast cirka 10 % - av dessa kemikalier når de områden de är avsedda för. Så resten går ut i luft och vatten där de kopplas till allt från cancer hos människor och djur till havets döda zoner.

    

   I Europa visade sig bekämpningsmedel vara en orsak till att miljarder bin dör över hela kontinenten, medan andra är kända för att göra att äggskal till fågelungar blivit tunnare, vilket resulterar i dödsfall bland fågelungar på grund av att skalen spricker och bryts sönder innan ungen är redo att födas.

    

   Och vidare, är ekologiska produkter fria från genetiskt modifierade organismer och dess näringsinnehåll är faktiskt högre än för konventionellt odlad frukt och grönsaker.

    


   Att förbättra miljön och marken


   Om alla människor, alla jordbrukare och all åkermark på vår planet förvandlas till vegan jordbruksmetoder, så kommer omedelbart 40 % av CO2 att absorberas av enbart dessa jordbruksmetoder. 118

    

   Att byta till ekologiskt jordbruk kommer att återställa hälsan i marken som har utarmats med konventionella odlingsmetoder. Matjorden stannar kvar och blir bättre på att motstå översvämningar och orkaner. Vilda djur och ekosystemen vinner också på det. Enligt den största studien om ekologiskt jordbruk i Storbritannien, jämfört med konventionell odling, innehöll gårdar med organisk odling 85 % fler växtarter, och 71% högre och tjockare häckar, och inhemska djur återvände. 119

    

   Dessutom, kommer organiskt vegan jordbruk att stoppa avrinningen av konstgödsel som har skapat monstruösa döda zoner i haven.

    

   Spara energi och resurser

   Ekologiskt, vegan jordbruk är produktivt, sparar 37% mer energi och ännu mer vatten än konventionella jordbruksmetoder. 120

    

   Sparar pengar åt staten

   Kostnaden för att subventionera ekologiska grönsaksodlingar är mycket liten jämfört med de subventioner som behövs för att hålla djurgårdar flytande, dvs. bara för att hålla dem från att förlora pengar och gå i konkurs.

    

   Ekologiskt, vegan jordbruk kan spara mycket, mycket pengar åt regeringarna, 80% av pengarna.121

    

   Tänk dig att alla skattepengar kommer tillbaka till oss eller går till att bygga något bättre, till exempel kostnader för att försöka mildra en betydande del av växthusgaserna.

    

   Lönsamhet för jordbrukare

   En undersökning om småbrukare i Latinamerika där man bytte till ekologisk grönsaksodling fann att de hade högre intäkter än tidigare. 122 Enligt respekterade nederländska forskare, kan tiotals miljarder dollar sparas av världens regeringar om hela världen blir vegan.

   Vi har också flera studier i USA, Indien och Nya Zeeland. lla har bekräftat detta, att några av orsakerna till större vinster är att produktionskostnaderna är lägre än för konventionellt jordbruk.

   Det finns fler sorter av grödor som kan roteras, som majs, sojabönor och alfalfa. Även det ekologiska systemet är naturligtvis mer resistent mot torka än konventionell odling.

    

   Förbättra livsmedelssäkerheten och hälsan

   Slutligen har vi alla nytta av bättre hälsa eftersom ekologisk mat är fri från gifter och rik på näringsämnen, utan genetisk modifiering och cancerframkallande bekämpningsmedel. I motsats till animaliska produkter, som är kända för att orsaka cancer, hjärtsjukdomar, diabetes och fetma, etc., innehåller ekologiskt odlad frukt och grönsaker rikligt med näringsämnen som hjälper oss att undvika alla dessa moderna sjukdomar. Ekologisk vegan mat är den enda mat vi kan känna oss trygga med och ska känna oss trygga och känner oss trygga med. I själva verket kommer vi känna att det är den säkraste maten att ge till våra barn, den bästa maten att ge till våra barn.


   Näringsinnehållet i ekologisk mat är faktiskt högre än i konventionellt odlad frukt och grönsaker. Det är ett skäl till att vi använder så mycket ekologiska produkter som möjligt.

    

    

   Home-grown organic fruit harvested by a child gardener.


   Hjälp industriarbetarna


   Be arbetstagare inom köttindustrin att göra något annat, ge dem andra nya jobb och förklara fördelarna med ett nytt liv, som är fullt av hälsa, fullt av kraft och fred, kärlek och lycka. Alla skulle se fram emot det. Åtminstone skulle de försöka. Och när de försöker, ser de att det fungerar. Och om alla andra försöker, provar deras grannar det, deras vänner försöker det, så det finns en stödjande energi, och hela världen kommer att förändras.

    

   Ingen djuravel längre, för att inte tala om att döda dem, vi måste stoppa allt detta. För att rädda planeten, kan vi göra det genom att stoppa all uppfödning av boskap, sluta med avelsdjur och sluta att stycka dem för de levande. De kommer att förstå om regeringen verkligen använder sin makt och förklarar för dem och ger dem några andra alternativ att leva efter. Ge dem förklaring, bidragen de behöver, alternativa jobb, eller alternativa val. Vi kan välja.

    

   Jag föreslår att alla jordbrukare inom köttindustrin ska hålla sina grisar eller kor som sällskapsdjur. Jag tycker vi ska sterilisera djuren så att vi inte fortsätter att föda upp för många djur, för då skulle vi hamna i samma läge som nu, eller ännu värre om de håller på att multipliceras.

   Idag finns det fler och fler goda möjligheter för jordbrukare, återförsäljare, transportörer. De gör precis samma sak, i stället för transport av svin skall de transportera ekologiska grönsaker, etc. Eller jordbrukaren kan byta från köttverksamhet till ekologisk grönsaksodling.


     Tidigare      Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *