• .
  •      

   Denna vackra planet skapades tack vare världens invånares

   goda karma. Men om den övercks av den nya, dåliga karman,

   kommer planeten och/eller invånarna att utplånas.

    

   Skapa god karma:

   Var kärleksfull

   Var veg

   Lev gnt

          — Högsta Mästaren Ching Hai

    


     Nästa   
  Kapitel 1.
  Kapitel 2.
  Kapitel 3.
  Kapitel 4.
  Kapitel 5.
  Kapitel 6.


  Copyright © The Supreme Master Ching Hai. All rights reserved. *