• Kapittel En. Den veganske løsningen for å redde verden> I. En planetarisk nødssituasjon


   • En planetarisk nødssituasjon    Tiden er dyrebar

                    “Det er sent, det er på tide å handle. Jeg er ganske sikker på at
                      dere vil gjøre et klokt valg. Med tanke på den globale    
                      oppvarmingen, så har forskerne gjort det ganske klart.” 
    1
                                                                                                —BAN KI-MOON

                    “Vi har en klimaendring som er en planetarisk nødssituasjon.”
                                                                                                 —AL GORE

    Verdens forskere er redde for at hvis vi går over et visst vippepunkt, så vil det neste stadiet av klimaendringer ikke bare skje fort, men også være ugjenkallelig og katastrofalt. Så, det er allerede tegn på at denne farlige tiden nærmer seg, gjennom observasjon av innsjøer og andre steder ser man boblende metangass som vanligvis lagres trygt under et frossent lag i jorden. 

    Ingen vet når de enorme ukontrollerbare mengdene kanskje frigjøres, forårsaket av en plutselig topp i temperaturen som kan katalysere hurtig oppvarming. Det ville vært katastrofalt for oss.

    Andre ødeleggende effekter av klimaendringene har allerede vist seg: Den varmereflekterende arktiske isen er på vei til å forsvinne helt i en svært nærliggende sommer; stigende havnivåer og dusinvis av truede eller oversvømte øyer; havregioner som er livløse med døde soner eller som blir for sure til å leve i med tanke på det økende nivået av CO2; hyppigere branner, hele ville dyrearter som dør ut 100 ganger raskere enn normalt; mer intense og destruktive stormer, sykdomsbærende mygg spredd av varme regioner; verdens is smelter; uttørring eller forsvinning av innsjøer i tusenvis og utbredelse av ørkener.

    Som en konsekvens av disse miljømessige følgene, er det to millioner mennesker som opplever vannmangel, og 20 millioner mennesker er i desperate situasjoner – som flyktninger, uten offentlig beskyttelse.

    Dette er nesten alltid konsekvensen av menneskenes voldelige handlinger. Hovedhandlingen er kjøttspising.

    I tillegg forårsaker buskapsindustrien at en stor del av verdens jordsmonn nedbrytes. Det er en ledende grunn til ørkenspredning, tap av artsmangfold, sløsing med vann og vannforurensning, dessuten svinner vannet bort hver dag grunnet global oppvarming. Buskapsindustrien tapper vårt fossile brensel og kornresurssene. Kort sagt, vi sløser bort 12 ganger mer korn, minst 10 ganger mer vann og 8 ganger mer fossilt brensel for å produsere en porsjon biff sammenlignet med et næringsmessig likt eller enda større mengde vegansk måltid.


    Buskapsindustrien: hovedårsaken til den globale krisen


    Den eneste måten å unngå at det ikke er noen vei tilbake med tanke på en klimakatastrofe, er å handle i forhold til den mest klimaødeleggende årsaken av alle – kjøttproduksjon. Nå har vi alle bevisene, all informasjonen, for å si det sånn. Buskapsindustrien produserer mest drivhusgass.

    De siste publiserte funnene fra USA i 2006 sa oss at buskapsindustrien lager mer drivhusgass enn verdens transportsektor til sammen – fly, tog, biler, motorsykler, osv. 2 Oppdaterte beregninger forteller oss at buskapsindustrien er ansvarlig for minst 50 % av den globale oppvarmingen.
    3

           “Våre analyser viser at buskapsindustrien og dens biprodukter faktisk står for
            minst 32,564 millioner tonn av CO2 uslippet pr. år, eller 51 % av det årlige
            utslippet av drivhusgass verden over.”
    4
                                                                                                                                             —World Watch Institute


    Metan er kraftigere enn CO2


    Buskapsindustrien er den primære menneskeskapte utsender av metan, og metan har ikke bare 72 ganger større oppvarmingsevne, den er også en kortlivet gass. Det betyr at den vil forlate atmosfæren mye fortere enn CO2, kun innen et tiår kontra to tusen år for CO2. Så å eliminere metan ved å eliminere buskapsindustrien, er den raskeste måten å avkjøle planeten på.

    Ja, vi må takle den viktigste utsenderen.

    Jeg ber alle kloke ledere om å stoppe den dødelige kjøttpraksisen, som er hovedkraften akkurat nå som driver oss til det punktet hvor det ikke er noen vei tilbake. Hvis ikke, så vil alle andre anstrengelser med å dekarbonisere våre omgivelser kanskje bli kansellert, eller vil uansett ikke ha noen effekt når det kommer til stykke. 

                     Vi kommer til å ødelegge verden hvis vi ikke slutter å spise 
                             og produsere kjøtt og andre animalske produkter.

       Tidligere       Neste   
  • Chapter 1.
   Chapter 2.
   Chapter 3.
   Chapter 4.
   Chapter 5.
   Chapter 6.

  • Hjem  |   Forfatter  |   Nyheter  |   Columns  |   Forhåndsvisninger  |   Sitater  |   Kilder  |   Last Ned  |   Tilbakemelding   |   Les i HTML for treg internettforbindelse 
  • For de siste viktige beskjedene, vennligst se www.SupremeMasterTV.com For andre utgivelser og kunstneriske arbeider av Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *