• Forord
   • Forord

    Gjennom videokonferanser, i intervjuer med journalister og ved samlinger med disipler de siste årene, har Supreme Master Ching Hai snakket med økende alvor om Jordens pågående klimakrise. Som hun sier: ”Vår planet er et hus i brann. Hvis vi ikke jobber sammen med en felles ånd for å slokke brannen, vi ikke ha noe hjem lenger.” men hun tilbyr også en oppmuntrende løsning til menneskeheten, en som alle lett kan følge: ”Vær veganer og redd planeten.”

    Ettersom krisene eskalerer, krever naturkatastrofene ti tusenvis av liv og jager millioner av mennesker fra hjemmene sine, med økonomiske tap på milliarder av dollar.
    Det stigende havnivået har allerede oversvømt mange øyer og truer mange andre. I tillegg så påvirker uregelmessig regnvær og intens tørke mange regioner, og øker mat og vannmangelen. Og klimaeksperter advarer mot enda mer ekstremt vær i vente, med mulighet for en ”galopperende global oppvarming”.

    I denne boken presenterer Supreme Master Ching Hai de viktigste grunnene som er assosiert med global oppvarming, og enda viktigere, hovedårsaken: buskapsindustrien.
    Mange vitenskapelige studier støtter Supreme Master Ching Hais mening, som hun har forfektet i mer enn tjue år.

    Det å ale opp dyr til mat er ikke bare en enorm sløsing med enorme mengder dyrebart vann, men er også med på å bidra til svimlende 51% av planetens drivhusgass. Buskapsindustrien er også den største enkeltstående kilden til atmosfærisk metan, som er en mye kraftigere drivhusgass enn CO 2, men med kortere levetid.

    Og som Supreme Master Ching Hai sier, det er bare logisk at det å stoppe kjøttproduksjonen og bli veganer, eller å innføre en plantebasert diett umiddelbart vil redusere de globale temperaturene, helbrede de syke omgivelsene som er forårsaket av buskapsindustrien og redusere omkostningene av klimaendringene med trillioner av dollar. 

    Et slikt skifte kan faktisk også gjøres uten negative følger for planeten og samfunnet. Liknende kutt av karbondioksid som produseres av industrien og transportsektoren, vil kunne få ødeleggende økonomiske effekter. Videre, så tar det ofte mange år å utvikle grønn teknologi, mens kutt i metanutslipp kan gjøres umiddelbart gjennom å spise vegankost. Så det å bytte til et vegansk kosthold, er den enkleste, raskeste og minst kostbare løsningen på klimakrisene, og det er også vår eneste redning, fordi vi begynner å få dårlig tid.

    Mange klimaeksperter, miljøforkjempere og offentlige regjeringer har allerede begynt å forfekte denne innstillingen for å redde Jorden fra de verste virkningene av klimaendringene. Deres stemmer kuliminerte i rapporten fra FN i juni 2010 som anmoder om en global endring til en kjøtt- og melkefri diett, som et ekko av Supreme Master Ching Hais bønn: Alle som har besluttende myndighet skulle ta det modige skrittet å innføre lover som umiddelbart iverksetter denne endringen.

    Kanskje enda mer ødeleggende enn vårt karbonfotavtrykk som har skapt klimakriser, er de blodige fotavtrykkene vi etterlater oss gjennom slakting av milliarder av uskyldige dyr hvert år. Supreme Master Ching Hai advarer om at denne moralske forbrytelsen, disse voldelige handlingene som har nådd globale proporsjoner, vil komme tilbake til oss i form av naturkatastrofer: ”Man høster som man sår.”  Denne universelle læren er å finne i alle verdens store skrifter.

    Menneskeheten står overfor et kritisk vendepunkt. Vi har bare en sjanse til å redde denne planeten, og tiden er inne. Ganske enkelt gjennom å bytte til en fordelaktig, livreddende, plantebasert kost, så kan vi drive bort mørket som omslutter oss. Og dette lille skrittet vil drive frem menneskeheten til et høyere nivå av bevissthet. Vi vil gjenopprette harmoni på planeten Jorden og på den måten gå inn i den Gylne Tidsalderen av fred, skjønnhet og kjærlighet. Som Supreme Master Ching Hai lover, så vil vi oppleve Himmel på Jord.

    La oss alle gripe muligheten og gjøre denne forandringen i dag. La oss alle velge å utvikle og opphøye vår sivilisasjon og planeten.

    Redaksjonen


    Kommentarer fra redaktøren:
    Denne boken innholder uforkortede utdrag fra Supreme Master Ching Hais taler ved internasjonale videokonferanser og samlinger med disipler, så vel som fra intervjuer med journalister. For referanser til disse kildene, vennligst referer til ”Bibliografi av taler gitt av Supreme Master Ching Hai” på side 123
     
    Når det snakkes om Gud eller det Absolutte, så bruker Supreme Master Ching Hai følgende kjønnsnøytrale begrep for å unngå argumentasjon om hvorvidt Gud er mann eller kvinne.
    She + He = Hes (Hun + Han = Hes)
    Her + Him = Hirm (Henne + Ham = Hirm)
    Hers + His = Hiers (Hennes + Hans = Hiers)
    Eksempel: Når Gud vil, lar Hes ting skje i forhold til Hiers vilje som passer Hirmself.

    Som kunstnerisk designer så vel som åndelig leder, elsker Supreme Master Ching Hai alle uttrykk for indre skjønnhet. Det er av denne grunn hun referer til Vietnam som ”Au Lac” og Taiwan som ”Formosa”. Au Lac er det gamle navnet på Vietnam og det betyr ”glede”. Og ”Formosa” som betyr vakker, reflekterer mer fullstendig øyas og menneskenes skjønnhet. Mester føler at ved å bruke disse navnene, så bringes det åndelig løfting og hell til landet og dens innbyggere.            Tidligere       Neste   
  • Chapter 1.
   Chapter 2.
   Chapter 3.
   Chapter 4.
   Chapter 5.
   Chapter 6.

  • Hjem  |   Forfatter  |   Nyheter  |   Columns  |   Forhåndsvisninger  |   Sitater  |   Kilder  |   Last Ned  |   Tilbakemelding   |   Les i HTML for treg internettforbindelse 
  • For de siste viktige beskjedene, vennligst se www.SupremeMasterTV.com For andre utgivelser og kunstneriske arbeider av Supreme Master Ching Hai, www.LoveOceanCreative.com
  • © 2011 The Supreme Master Ching Hai All rights reserved. *