Loading the player ...SOS Global Warming
Norsk Grön Politik: En Intervju med en medlem av Norska Regeringen Inga Marta Thorkildsen (På NORSKA)